Sağlayıcı / veri koruması

Bilgi Hizmetleri

Sağlayıcı

Yasal hatırlatmalar

Veri Gizliliği

Çerezler

Tüketim ve Emisyonlar

İletişim

Bilgi Toplumu Hizmetleri

 

Bilgi Toplumu Hizmetleri için lütfen tıklayınız.

 

MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş.

Akçaburgaz Mah. Süleyman Şah Cad.
No:2 Esenyurt 34522
ESENYURT / İSTANBUL
Telefon: 0212 867 30 00
MERSIS NO: 0616004407900018

Telif Hakkı

Telif hakkı 2019 Mercedes-Benz Türk A.Ş.’ye aittir. Mercedes-Benz Türk A.Ş. bütün haklarını saklı tutar. Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin safasında bulunan metinler, resimler, çizimler, ses, animasyon, video dosyaları bu telif hakkına ve diğer fikir haklarına tabidir. Bu düzenlemeler ticari kullanım amacıyla kopya edilemez, değiştirilemez, dağıtılamaz veya diğer sitelere gönderilemez. Bazı Mercedes-Benz Türk A.Ş. internet sayfaları telif hakkı üçüncü kişilere ait olan materyalleri içermektedir.

 

Ürün Değişiklikleri

Bu internet sitesinde yer alan ürün bilgileri, çizimler ve resimler, dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan Daimler AG internet sitelerine yönelik genel kullanım amacıyla hazırlanmış olabilir. Bu nedenle bazı ülkelerde bulunmayan, yerel piyasa ihtiyaçlarını karşılamaya veya ülke düzenlemelerini sağlamaya yönelik bilgiler ve/veya aksesuarlar ülkelere göre farklılık gösterebilir ve değişik spesifikasyonlar ile elde edilebilir.

İnternet sitesinde gösterilen herhangi bir araç modeli, renk, seçenek veya aksesuar ile bilgi almak istiyorsanız bölgenizdeki bayi ile temasa geçiniz.

 

Fiyatlar

Bütün fiyatlar öngörülen perakende satış fiyatlarıdır. Fiyatlar yayın tarihinde geçerlidir ve haber verilmeden değiştirilebilir.

 

Markalar

Aksi belirtilmedikçe, Mercedes-Benz Türk A.Ş. internet sitesinde yer alan tüm markalar, model isimleri, şirket logoları ve amblemleri marka haklarına tabidir.

 

Lisanslar

Mercedes-Benz Türk A.Ş. yenilikçi ve bilgilendirici bir internet sitesini yaratmayı hedeflemektedir. Bu yaratıcı çaba ile ilgili sizinde bizim olduğumuz kadar hevesli olduğunuzu umuyoruz. Ancak Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin patent ve ticari markalar daha dahil olmak üzere kendi telif haklarını koruma durumunda olduğunu anlayış ile karşılayacağınızı bekliyoruz. Dolayısıyla bu vesile ile size ne bu internet sitesinin ne de sitede mevcut materyallerin Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin telif haklarının kullanımı ile ilgili lisansın verilmediğini bildirmek isteriz.

 

İleriye Yönelik İfadeler

Bu internet sitesi, yatırım ilişkileri yayımları, yıllık ve geçici raporlar, genel görümler, presentasyonlar, faaliyetler ile ilgili ses ve görüntü dosyaları (canlı ya da kayıttan) ve bu sayfada bulunan diğer dokümanlar Mercedes-Benz Türk A.Ş. tarafından ileriye yönelik yapılmış açıklamalar ve ifadeler içermektedir. Bu sitede "öngörmek", "inanmak", "hesaplamak", "ummak", "planlamak", ve "tasarlamak" gibi ileriye yönelik ifadeler, Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin ifade tarihindeki geleceğe yönelik görüşlerini yansıtmaktadır, Avrupa ve Kuzey Amerika’da ki ekonomik düşüşten, döviz kurlarının değişkenliklerinden, ham madde fiyatlarından, rakip ürünlerin piyasaya sunulmasından, artan satış teşviklerinden, yeni Smart modelinin uyumundan ve 2.el satışların düşüşünden etkilenen risklere ve belirsizliklere maruzdur. Genel ekonomik ve ticari şartlardaki değişiklikler, rakip veya yeni ürünlerin ve servislerin piyasaya sürülmesi, ticari stratejik kararlardaki değişiklikler fiili sonuçların burada öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olmasına sebep olabilir. Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin gelecekle ilgili öngörüler ve terminler içeren bu ifadeleri güncelleme zorunluluğu yoktur.

 

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Mercedes-Benz Türk A.Ş. bu internet sitesinde verilen bilgilerin doğruluklarını, yanlış veya eksik bilgi içermediklerini garanti etmemektedir ve bu bilgilerdeki hatalar nedeniyle sorumlu değildir. Güncel ve geçerli bilgiler için bölgenizdeki bayi ile temasa geçiniz.

Bu internet sitesi, Mercedes-Benz Türk A.Ş. nin kontrolünde olmayan dış siteler ile bağlantılar içerir. Bu bağlantılar kullanıcıların kolaylığı için sağlanmaktadır ve bağlantılı herhangi bir sitenin içeriği Mercedes-Benz Türk A.Ş. tarafından onaylanmamıştır. Bu siteler ile ilgili sorumluluk kullanıcıya aittir.

 

 

 

 

 

Daimler web sitemizi ziyaretinizden, şirketimize ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgiden mutluluk duyar. Biz, sizin özel bilgilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız ve internet sitemizi ziyaretinizde kendinizi güvende hissetmenizi istemekteyiz. Kişisel bilgilerinizin işlenmesinde özel alanınızın korunması, iş süreçlerimizde dikkate aldığımız ve önemle üzerinde durduğumuz bir konudur. Web sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler sorumlu birimin bulunduğu ülkede yürürlükte olan veri güvenliği kuralları doğrultusunda işlenmektedir. Veri güvenliği politikamız ayrıca Daimler için geçerli olan Veri Güvenliği Davranış Kuralları´nı kapsamaktadır. Daimler web siteleri, sözü geçen veri güvenliği açıklaması olmayan başka sunucuların web sitelerine linkler de içerebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ madde başlığı ile ‘veri sorumlusu’ olan Mercedes-Benz Türk Anonim Şirketi’nin (“MBT”) ilgili kişileri (diğer ifadeyle ‘veri sahiplerini’) veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

İşbu Aydınlatma Metni ile KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca veri sahipleri bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.

a. Veri Sorumlusunun Kimliği:

‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın uygulanması bakımından MBT ‘veri sorumlusu’ olabilir. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde anonim şirket olarak kurulmuş ve fasılasız bir şekilde varlığını sürdüren, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 94468 sicil numarası ile kayıtlı, 0616004407900018 Mersis Numaralı, şirket merkezi Akçaburgaz Mah. Süleyman Şah Cad. No: 2 Esenyurt 34522 ESENYURT / İSTANBUL adresinde bulunan MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş.’dir.

b. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Kişisel Verileriniz KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. MBT’nin yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır. Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.mercedes-benz.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Mercedes-Benz Türk Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda yer verilmiştir.

c. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.mercedes-benz.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Mercedes-Benz Türk Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

d. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla MBT tarafından farklı kanallarla ve hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.mercedes-benz.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Mercedes-Benz Türk Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. MBT, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Seçme Olanakları

Verilerinizden, sizi ürünlerimiz ve hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek ve gerektiğinde bu konularda size danışabilmek amacı ile yararlanmak arzusundayız. Doğal olarak bu tür etkinliklere katılıp katılmamak tamamen sizin seçiminizdir. Bu konuda onay vermemeniz durumunda bunu her an bildirebilirsiniz; biz de bilgilerinizi gerektiği şekilde erişime kapalı tutarız.

Konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiyi web sitelerinde bulabilirsiniz.

 

Cookieler

Daimler ziyaretçilerin tercihlerini izleyebilmek ve web sitesini bu doğrultuda en iyi biçimde tasarlayabilmek için cookieler kullanmaktadır. Cookieler, bilgisayarınızın sabit diskine bırakılan küçük dosyalardır. Bu, navigasyonu kolaylaştırır ve web sitesinin çok daha rahat kullanılmasını sağlar. Cookieler aynı zamanda bizim internet sitemizde en popüler olan alanları saptamamıza yardımcı olmaktadır. Böylelikle internet sitelerimizin içeriklerini sizin gereksinimlerinizi daha iyi karşılayacak biçimde oluşturabilir, dolayısıyla size sunduğumuz hizmeti de iyileştirebiliriz. Cookieler, sizin bilgisayarınızdan daha önce sayfalarımıza erişilip erişilmediğini saptamak için de kullanılabilir. Sadece bilgisayarnızın üzerindeki cookie tanınıyor. Kişiye özgü veriler sizin onaylamanız koşuluyla cookie´lere kaydediliyor, bu örneğin, kullanıcı ID´nizi ve şifrenizi tekrar girmemek için korumalı bir online erişiminden yararlandığınız zaman geçerli olabiliyor.

Tabii ki web sitemize cookie´siz de ulaşabilirsiniz. Browserların çoğu cookieleri otomatik olarak kabul etmektedir. Cookielerin bilgisayarınızın sabit diskine kaydedilmesini, browser ayarlarında cookie engelle ayarını seçerek engelleyebilirsiniz. Bunun nasıl işlediğini ayrıntılı olarak öğrenmek isterseniz browser üreticinizin hazırladığı el kitapçığını okumanızı öneririz. Bilgisayarınızda daha önce kaydedilmiş cookieleri her an silebilirsiniz. Ancak cookie kabul etmemeniz hizmetlerimizde işlevlerin kısıtlanmasına yol açabilir.

 

Güvenlik

Daimler, tarafımızdan yönetilen kişisel verilerinizi, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları, hasar görmemeleri ve yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik ve organizasyonel açıdan güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içersindedir.  

 

Bilgi Alma Hakkı

Mercedes-Benz Türk A.Ş. ya da şirketin sizin bölgenizden sorumlu yetkili birimi, talebiniz üzerine olabildiğince hızlı ve yazılı olarak yürürlükteki yasalar uyarınca, kişisel verilerinizin bizde kayıtlı olup olmadığını veya hangilerinin kayıt edildiğini bildirmektedir. Kullanıcı olarak kayıtlı iseniz, size verileri görme ve gerektiğinde silme ya da değiştirme olanağı tanınmaktadır. Bilgilerin doğruluğu ve güncelliğiyle ilgili çabalarımıza karşın yanlış bilgiler kayıt edilmiş ise, bu yanlışlar sizin uyarınız üzerine düzeltilmektedir.

Kişisel bilgilerinizin işlenmesiyle ilgili sorularınız var ise şirkette veri güvenliğinden sorumlu yetkiliye başvurabilirsiniz. Kendisine ve ekibine bilgi alma talebiniz, öneri ya da şikayetiniz olduğunda da ulaşabilirsiniz.

Başvurularınız için ekli dokümanı kullanabilirsiniz.

Veri Sahibi Başvuru Formu

Mercedes-Benz Türk

 

Kullanım verilerinin değerlendirilmesi; Analiz araçlarının kullanımı

a. Web sayfalarımızın içeriklerini ilgi alanlarınıza uygun şekilde bir şekilde uyarlamak ve bu şekilde size özel teklifler geliştirmek isteriz. Kullanıcı tercihlerini ve web sayfalarının özellikle popüler alanlarını tespit etmek için şu analiz aracını (araçlarını) kullanmaktayız: Adobe Analytics, Flashtalking ve Sizmek.

b. Bu analiz araçları kullanıldığında ABD'de bulunan sunucuya veriler aktarılabilir ve orada işlenebilir. Kişisel verilerinizin aktarımı sırasında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.mercedes-benz.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Mercedes-Benz Türk Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

c. Belirtilen analiz araçlarını kullanarak web sayfalarımızı ziyaretiniz ile ilgili bilgi toplamamızı ve bu bilgileri analiz etmemizi istemiyorsanız bu uygulamamızı temelli olarak reddedebilirsiniz ("Opt-Out").

Ret kararınıza tarayıcınıza bir Opt-Out çerezi yerleştirerek uymaktayız. Bu çerez, sadece ret kararı verdiğinizi belirtmektedir. Opt-Out çerezinin, teknik nedenlerden dolayı sadece kaydedilmiş olduğu tarayıcıda etkin olacağını belirtmek isteriz. Çerezleri silerseniz veya başka bir tarayıcı veya cihaz kullanırsanız, Opt-Out işlemini tekrarlamanız gerekecektir.

d. Aşağıda kullandığımız analiz araçlarının sağlayıcıları ve ilgili Opt-Out seçenekleri ile ilgili bilgi bulabilirsiniz:

i. Adobe Systems Inc. (“Adobe“) tarafından Adobe Analytics

Adobe, EU-U.S. Privacy Shield'e göre sertifikalandırılmıştır.

Adobe Analytics ürünü ile değerlendirmeyi reddetmek için şu bağlantıyı takip etmeniz yeterlidir: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

ii. Flashtalking

Flashtalking Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile ilgili bilgili şu bağlantı üzerinden bulabilirsiniz: http://www.flashtalking.com/privacypolicy/

Verilerinizin aktarılmasını ve Flashtalking tarafından toplanıp işlenmesini önleyebilirsiniz. Flashtalking, şu bağlantı üzerinden bununla ilgili bilgi vermektedir: https://www.flashtalking.com/optout/

iii. Sizmek

Sizmek Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile ilgili bilgili şu bağlantı üzerinden bulabilirsiniz: https://www.sizmek.com/privacy-policy/

Verilerinizin aktarılmasını ve Sizmek tarafından toplanıp işlenmesini önleyebilirsiniz. Sizmek, şu bağlantı üzerinden bununla ilgili bilgi vermektedir: https://www.sizmek.com/privacy-policy/optedout/#options

 

Kullanıma dayalı bilgiler (Targeting ve Retargeting)

Online pazarlamamızı (örneğin banner reklamlar) ihtiyaçlarınıza ve ilgi alanlarınıza göre daha hassas bir şekilde uyarlayabilmek için Targeting ve Retargeting teknolojileri kullanmaktayız. Bu kapsamda ilgi duyduğunuz ürünlerimiz ve hizmetlerimiz çerezlerin kullanımı üzerinden kaydedilir. Targeting'de bu çerezler, web sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde, Retargeting'de sizi ilgi alanlarınıza yönelik olası en iyi şekilde bireysel olarak bilgilendirebilmek için Retargeting ortaklarımızla işbirliği yapan diğer web sayfaları ziyaret edildiğinde okunur ve kullanılır. Bu çerezlerde yarı-anonim bir çerez-ID'si kaydedilir, yani bunun üzerinden kimliğiniz kolayca belirlenemez. Retargeting'de Retargeting ortaklarımızın sunduğu ilgi duyduğunuz ürün ve hizmetler hakkında bilgi toplamak da mümkündür.

Bu Targeting veya Retargeting araçları kullanılırken veriler ABD'de bulunan sunuculara aktarılabilir ve orada işleme alınabilir; lütfen bununla ilgili bu Veri Gizliliği metninin bir önceki başlığında yer alan (b) alt başlığı altındaki bilgileri okuyun.

Bizim ve Targeting/Retargeting ortaklarımızın ziyaretiniz hakkında bilgileri işlemesini ve ayrıca afiş reklamlarının ilgi alanlarınıza göre uyarlanmasını istemiyorsanız, bunlara verilen izni, dilediğiniz zaman temelli olarak reddedilirsiniz (Opt-Out).

Ret kararınıza tarayıcınıza bir Opt-Out çerezi yerleştirerek uymaktayız. Bu çerez, sadece ret kararı verdiğinizi belirtmektedir. Opt-Out çerezinin, teknik nedenlerden dolayı sadece kaydedilmiş olduğu tarayıcıda etkin olacağını belirtmek isteriz. Çerezleri silerseniz veya başka bir tarayıcı veya cihaz kullanırsanız, Opt-Out işlemini tekrarlamanız gerekecektir.

Aşağıda, kullanılan Targeting veya Retargeting teknolojileri ve bunların sunucuları ve ayrıca ilgili Opt-Out seçeneği ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz:

  • İrlanda, Dublin'de bulunan Adobe Systems Software Ireland Limited şirketinden Adobe Target

Bu teknoloji kullanılırken ABD'deki sunuculara veriler aktarılır.

Çerezlerin kullanımına itiraz etmek için lütfen şu bağlantıyı kullanın: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

  • Flashtalking

Verilerinizin aktarılmasını ve Flashtalking tarafından toplanıp işlenmesini önleyebilirsiniz. Flashtalking, şu bağlantı üzerinden bununla ilgili bilgi vermektedir: https://www.flashtalking.com/optout/

  • Sizmek

Verilerinizin aktarılmasını ve Sizmek tarafından toplanıp işlenmesini önleyebilirsiniz. Sizmek, şu bağlantı üzerinden bununla ilgili bilgi vermektedir: https://www.sizmek.com/privacy-policy/optedout/#options

Üçüncü taraf çerezlerin kullanımı, alternatif olarak aşağıdaki web sayfasında sunulan seçenekler çerçevesinde yönetilebilir ve etkinleştirilebilir/etkin durumdan çıkartılabilir:

http://www.youronlinechoices.com/tr/

Çerezlerin kullanımı ve ayrıca kullanım verilerinin değerlendirilmesi ve analiz araçlarının kullanımı ile ilgili hatırlatmalar

HTML5 Storage veya Local Shared Objects gibi çerezleri ve benzer yazılım araçlarını (genel olarak "Çerezler"), kullanıcı ilgi alanlarınızı ve web sayfalarımızın en popüler alanlarını tespit etmek ve bu bilgi ile web sayfalarının tasarımını geliştirmek ve daha kullanıcı dostu bir hale getirmek için kullanmaktayız. Aynı amaçla Adobe Analytics ve Google Analytics analiz araçlarını da kullanmaktayız; bu bağlamda çerezler de kullanılabilir.

  1. Çerezlerin fonksiyonları ve kullanımı

a. Çerezler ziyaret ettiğiniz bir web sayfasından masa üstü veya dizüstü bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük dosyalardır. Bu sayede örneğin, cihazınız ve web sayfamız arasında bir bağlantı kurulup kurulmadığını veya hangi dili ya da ayarı tercih ettiğinizi tespit edebiliriz. Çerezler, kişisel veriler de içerebilir.

b. Web sayfalarımızı kullandığınızda çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş sayılırsınız.

Web sayfalarımızı, çerez kullanımını kabul etmeden de ziyaret edebilirsiniz. Yani, cihazınızda ilgili ayarları yaparak çerez kullanımını reddedebilir ve çerezleri istediğiniz zaman silebilirsiniz. Bu, şu şekilde gerçekleşir:

i. Çoğu tarayıcı, çerezleri otomatik olarak kaydedecek şekilde ayarlanmıştır. Bu ön ayarı, tarayıcınızdaki Çerezleri kabul etme ayarını etkinleştirerek değiştirebilirsiniz.

ii. Mevcut çerezleri istediğiniz zaman silebilirsiniz. Bunun detaylı olarak nasıl yapıldığını, tarayıcınızın veya cihaz üreticinizin talimatlarından öğrenebilirsiniz.

iii. Yerel Paylaşımlı Nesneler'in devreden çıkartma işlemi ile ilgili bilgileri bu linkten bulabilirsiniz:

Local Shared Objects'in devreden çıkarılması ile ilgili bilgiler

iv. Çerezlerin reddedilmesi veya silinmesi tıpkı çerezlerin kullanımı gibi, kullanılan cihaza ve ayrıca kullanılan tarayıcıya bağlıdır. Yani, çerezleri her bir cihazınız için ve birden fazla tarayıcı kullandığınızda her bir tarayıcı için ayrı olarak reddetmeli veya silmelisiniz.

c. Çerezlerin kullanılmasını kabul etmediğiniz takdirde web sayfalarımızın tüm fonksiyonları kullanılamayabilir veya bazı fonksiyonlar kısıtlandırılabilir.

d. Çerezleri, şu kategorilere ayırıyoruz:

i. Mutlaka gerekli çerezler (Tip 1)

Bu çerezler, web sayfalarının fonksiyonları için mutlaka gereklidir. Bu çerezler olmasaydı, örneğin araç konfigüratörü gibi hizmetleri size sunamazdık.

ii. Fonksiyon çerezleri (Tip 2)

Bu çerezler, web sayfaların kullanımını kolaylaştırır ve fonksiyonlarını geliştirir. Örneğin dil ayarlarınızı fonksiyon çerezlerine kaydederiz.

iii. Performans çerezleri (Tip 3)

Bu çerezler, web sayfalarımızı nasıl kullandığınıza dair bilgi toplamaktadır. Böylelikle, internet teklifimizin hangi bölümlerinin en popüler olduğunu tespit edebilir ve tekliflerimizi bu doğrultuda geliştirebiliriz. Lütfen bunun için "Kullanım verilerinin değerlendirilmesi" bölümünü de okuyun.

iv. Üçüncü taraf çerezleri (Tip 4)

Bu çerezleri, örneğin Facebook, Twitter ve Google+ gibi sosyal ağlar gibi üçüncü taraflar kullanır. Bu sosyal ağların içeriklerini web sayfalarımızda sunulan "Social Plug-ins" üzerinden entegre edebilirsiniz. Social Plug-ins kullanımı ve fonksiyonu ile ilgili ayrıntılı bilgileri veri koruma hatırlatmamızın 4. maddesinde bulabilirsiniz.

Veri koruması hatırlatmaları

Web sitemizde aşağıdaki çerezleri kullanmaktayız:

İsimAçıklamaTip
amcv_*Stores the Unique visitor IDs used by Experience Cloud Solutions.3
sgvocsref

Saves the campaign parameter csref to avoid double counts - for the duration of the visit to the website.

3
sgvopid

Saves the campaign parameter pid to avoid double counts - for the duration of the visit to the website.

3
sgvov*

Saves various parameters/values used in the tracking to avoid double counts - for the duration of the visit to the website.

3
sgvoc*

Saves various parameters/values used in the tracking to avoid double counts - for the duration of the visit to the website.

3
sgapvv*

Saves various parameters/values used in the tracking to maintain this value - for the duration of the visit to the website.

3
sgapvc*

Saves various parameters/values used in the tracking to maintain this value - for the duration of the visit to the website.

3
sgapvcsref

Saves the csref parameter maintain this value - for the duration of the visit to the website.

3
s_gpv*

Saves various parameters/values used in the tracking to maintain this value - for the duration of the visit to the website.

3
s_visitSaves a value to indicate the visit start of the user.3
s_getNewRepeatSaves a value to indicate wheter or not the user visited the site before.3
s_ccThis cookie is set and read by the JavaScript code to determine if cookies are enabled (simply set to "True")3
s_sqThis cookie is set and read by the JavaScript code when the ClickMap functionality and the Activity Map functionality are enabled; it contains information about the previous link that was clicked on by the user3
s_viUnique visitor ID time/date stamp3
s_fidFallback unique visitor ID time/date stamp3
omniture_optoutThese cookies store information on whether it is permissible to analyze the visitor's user behaviour.4
mboxThis Cookie from Adobe Target collects information about your website behavior. The data is used for website optimization and to offer you the most relevant website content on our website2
flashtalkingad1This cookie carries out information about how the end user uses the website and any advertising that the end user may have seen before visiting the said website.3

 

 

Son güncelleme: Ağustos 2019

 

 

 

WLTP

Tüketim ve emisyon testleri için yeni yöntem WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) daha fazla şeffaflık sunar ve kademe kademe NEFZ'nin (Neuen Europäischer Fahrzyklus - Avrupa Yeni Sürüş Döngüsü) yerine geçer. WLTP tüm AB üye ülkeleri için zorunlu olacaktır. Diğer ülkeler, WLTP'yi daha sonra uygulamayı deneyecektir. 

 

WLTP ve NEFZ açıklaması

01 Eylül 2017 tarihinden itibaren WLTP ile, şimdiye kadar gerçekleştirilen NEFZ'ye göre gerçek sürüş tarzına daha yakın test sonuçları sağlayacak yeni bir yöntem uygulanacaktır. Yeni geliştirilen tüm araçlar veya yeni agregalarla donatılmış olan tüm araçlar Eylül 2017'den beri WLTP'ye göre sertifikalandırılmaktadır. Eylül 2018'den itibaren WLTP direktifi o tarihten itibaren tescil edilen tüm araçlar için geçerli olacaktır. smart buna istinaden binek araç portföyünü Ağustos 2018'e kadar WLTP'ye göre sertifikalandıracaktır. Geçiş süresinde aynı anda hem WLTP hem de NEFZ'li araçlar sunulmaktadır. Ayrıca WLTP'nin çerçeve koşullarına dayalı ve daha yüksek olan bir NEFZ tüketim değeri bulunmaktadır. Bu, 2020 yılına kadar satış belgelerinde belirtilecektir.

WLTP ve NEFZ karşılaştırması

 WLTPNEFZ
Çalıştırma sıcaklığısoğuksoğuk
Döngü süresi1.800 sn 1.180 sn 
Bekleme süresi242 sn 267 sn 
Stop oranı%13,4 %22,6 
Mesafe23.262 m 10.931 m 
Azami hız131,3 km/saat 120 km/saat 
Ortalama hız46,5 km/saat 33,35 km/saat 
Bireysel modelin özel donanımları ağırlık, aerodinamik, yuvarlanma direnci, devre ağı ihtiyacı için dikkate alınır; klima tertibatı yok 

tekerlekler dışında dikkate alınmaz;  

klima tertibatı yok 

Sıcaklık23°C 

25 +/- 5°C

 

Bu, müşteri olarak benim için ne anlama geliyor?

WLTP, (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure - Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Ticari Araçlar Test Döngüsü) yakıt tüketimi açısından daha fazla şeffaflık sağlar. WLTP müşteriler için de avantajlıdır, çünkü bu yöntem farklı araç modellerinin tüketim ve emisyon değerleri için daha gerçekçi bir karşılaştırma ölçütü sağlar. Ancak diğer sınır şartları nedeniyle CO2 ve tüketim değerleri de değişir. Teknik olarak aynı olan bir araç, WLTP'de NEFZ'ye (Neuer Europäischer Fahrzyklus - Avrupa Yeni Sürüş Döngüsü) göre sürece bağlı olarak daha yüksek bir CO2 ve tüketim değerine sahiptir. Bu, örneğin özel donanımların dikkate alınmasına ve yeni döngüdeki katı sınır şartlarına bağlıdır.

WLTP doğru değerler sunar.

WLTP yönteminde araçların bireysel donanımları dikkate alındığından değerler NEFZ yöntemine göre daha nettir; yani araca özeldir. Bu, şimdiye kadarki günlük tüketimde bir değişikliğe yol açmamıştır.
Eylül 2017'den itibaren otomobil endüstrisinde tüketim ve emisyon testleri için yeni bir yöntem uygulanacaktır, yeni sertifikalandırılan tüm araç tipleri WLTP'ye göre test edilecektir. Aynı zamanda NEFZ tüketim değeri de tespit edilmeye devam edilecektir ve tek başına geçerli tüketim değeri olarak satış belgelerinde belirtilecektir.
Eylül 2018'e kadar smart, portföyünü kademeli olarak WLTP'ye göre sertifikalandıracaktır. Bu tarihten itibaren yeni WLTP değerleri muhtemelen tüm satış belgelerinde ve diğer yayımlarda belirtilecektir. Devam eden modeller ise NEFZ tüketimi ile satışa sunulur.

WLTP döngüsünün uygulanması.

WLTP'nin amacı test yöntemlerini dünya çapında uyumlu hale getirmektir. NEFZ yöntemine göre gerçek sürüş koşullarına daha yakın test sonuçları vermesi beklenmektedir. İkinci el araçlar bu değişimden etkilenmez. Bu araçlarda, sertifikalandırılmış NEFZ değerleri belirtilmeye devam edilecektir. En geç 2020 yılının sonuna kadar tüm araçlar için hem WLTP hem de NEFZ değerleri tespit edilecektir. Bu değerler ilgili araç sertifikalandırma işleminden itibaren araç belgelerinde eş zamanlı olarak yer alacaktır. 2021 yılından itibaren tespit edilen WLTP ölçüm değerleri, ilgili AB devleti bir kontrol sistemi uyguladığı takdirde tüm binek araçlar için tek tüketim ve emisyon ölçüm değeri olarak geçerli olacaktır. WLTP'nin asıl test aşamaları WLTC olarak kısaltılmaktadır ve üç sınıfa ayrılmaktadır. Neredeyse tüm binek araçlar WLTC sınıf 3'e (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle) göre test edilmektedir. Bu, 34 kW/t'dan (46BG/t boş ağırlık) daha yüksek bir performans ağırlığına sahip olan tüm binek araçlar için geçerlidir.

WLTP: Daha fazla şeffaflık.

WLTP sayesinde smart müşterileri hem daha gerçekçi hem de daha şeffaf araç tüketim değerlerine ulaşabilir. Üreticileri ve modelleri kapsayan karşılaştırılabilirlik korunur ancak tespit edilen değerler gerçek kullanıma daha yakındır ve NEFZ'den daha farklı faktörleri göz önünde bulundururlar. smart, hem yeni ve daha gerçekçi laboratuvar testlerini hem de yoldaki ölçümleri desteklemektedir. Bu, smart müşterileri için daha fazla anlaşılırlık, şeffaflık ve emniyet sağlamaktadır. WLTP ve RDE (Real Driving Emissions) uygulamasıyla bu yönde önemli bir adım atılmıştır.

Bu müşteriler için ne anlama gelir?

Gelecekte müşteriler özel donanım seçenekleri ile araç modellerinin CO2 değerini şimdiye kadarkinden daha net belirleyebilecektir. Netlik ve olası en büyük şeffaflığı sağlamak amacıyla smart, WLTP uygulamasının süreçlerine aktif bir şekilde eşlik edecek ve bayi ile müşterileri net bir şekilde bilgilendirecektir. Bu, en düşük enerji gereksinimi olan modelden en yüksen enerji gereksinimi olan versiyona kadar donanıma bağlı olan yeni bir gösterge formunu içerecektir. Bu aralık sayısal olarak "WLTP Low"dan (minimum özel donanım) "WLTP High"a (maksimum özel donanım) kadar uzanır.

RDE sonuçlarınızı böyle talep edebilirsiniz.

Aracınızın gerçek şartlar altındaki emisyonunu öğrenin.

Real Driving Emissions (RDE) kavramı, otomobil, otobüs ve kamyonlarda günlük kullanımdaki gerçek sürüş şartları altındaki gerçek emisyon tutumunu tarif eder. Şu ana kadar model onaylarındaki emisyon kontrolleri sadece test düzeneklerinde yapılıyordu. RDE (EU) 427/2016 sayılı yasal düzenlemenin Mart 2016'da yürürlüğe girmesiyle, emisyon ölçümleri tanımlanmış bir çerçevede gerçek sürüş esnasında da ölçülmelidir. Eylül 2017 itibarıyla gerçek sürüş esnasında uyulması gereken RDE sınır değerleriyle birlikte bu uygulama, daha temiz ve daha az zararlı madde salımı sağlayan bir otomobil geleceğine doğru önemli bir adımdır.

smart araçlarımızın hem üretici olarak bizim tarafımızdan hem de bağımsız, sertifikalı teknik hizmetler tarafından toplanan RDE sonuçlarını smart aracınızın PEMS test ailesini belirterek buradan (https://www.acea.be/publications/article/access-to-euro-6-rde-monitoring-data) talep edebilirsiniz.

smart modellerinin WLTP ölçüm sonuçları.

Yapı serisiCO2-Asgari emisyon (karma)CO2-Azami emisyon (karma)Asgari menzilAzami menzilAsgari elektrik tüketimiAzami elektrik tüketimi
smart fortwo 52 kW131 g/km [1] 142 g/km [1]    
smart fortwo 66 kW128 g/km [1]139 g/km [1]    
smart EQ fortwo0 g/km [1]0 g/km [1]111 km [1] 133km [1] 16,1 kWh/100 km [1] 25,0 kWh/100 km [1] 
smart fortwo cabrio 52 kW135 g/km [1] 145 g/km [1]    
smart fortwo cabrio 66 kW132 g/km [1]145 g/km [1]    
smart EQ fortwo cabrio0 g/km [1]0 g/km [1] 111 km [1]130 km [1]16,5 kWh/100 km [1]25,2 kWh/100 km[1] 
smart forfour 52 kW135 g/km [1]145 g/km [1]    
smart forfour 66 kW132 g/km [1]139 g/km [1]     
smart EQ forfour0 g/km [1]0 g/km [1]107 km [1]130 km [1]16,5 kWh/100 km [1]25,9 kWh/100 km[1] 

 

Sıkça sorulan sorular.

 

WLTP nedir?

WLTP kısaltması, Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure anlamına gelir ve bir aracın tüketim ve egzoz gazı değerlerini bir şasi dinamometresi üzerinde tespit eden bir test yöntemidir. WLTP, 01 Eylül 2017 tarihinden beri kademeli olarak uygulanmaktadır ve bir önceki test yöntemi NEFZ'nin yerine geçmektedir.

WLTP, dinamik tasarımı sayesinde gerçek sürüş tarzına daha yakındır. WLTP, oldukça yüksek hızlanmalar ve ayrıca daha dinamik bir sürüş profili ile ön plana çıkar. Azami hız 131 km/saat'e yükseltilirken ortalama hız 47 km/saat'e yükseltilir.

Sürüş süresi 10 dakikaya kadar uzatılır, çubukta gösterilen otoyol sürüşlerinin oranı artırılır ve aynı zamanda bekleme süreleri kısaltılır. Kat edilen mesafe 23 kilometre ile ikiye katlanır.

Vites geçiş süreleri hem araca hem de tahrike özel olarak önceden hesaplanır. Aracın aerodinamizmine, yuvarlanma direncine veya kütlesine etki eden tüm özel donanımlar artık değerlendirmeye dahil edilir. Konfor fonksiyonlarının akım tüketimi de CO2 değerinin yükselmesine neden olur. WLTP'nin ilk aşamasında sadece klima tertibatı hariç tutulur. WLTP ile tüm dünyada geçerli olan bir standardın uygulanması amaçlanmaktadır.

Bu süreçte AB ülkeleri önceliklidir. Bu, farklı üreticilere ait araçların yakıt tüketiminin ve zararlı madde emisyonlarının birbirleri ile karşılaştırılmasını sağlar. Ayrıca standartlar, kamu kuruluşlarının, hidrokarbondan (HC) karbonmonoksit (CO), azot oksit (NOx) ve partiküllere kadar yasal egzoz gazı sınır değerlerini kontrol etmesine katkı sağlar.

WLTC nedir?

WLTP'nin sürüş döngüleri WLTC (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle - Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Ticari Araçlar Test Döngüsü) olarak adlandırılır. WLTP'de farklı araç tipleri için ilgili güç ağırlığını hesaba katan üç farklı sürüş döngüsü geliştirilmiştir. 34 kW/t'dan (46 PS/t) fazla güç ağırlığına sahip AB'de onaylanan binek araçların çoğu WLTC Sınıf 3'e atanır. Sınıf 3'teki araçların test döngüsü dört aşamadan oluşur: Low (düşük), Medium (orta), High (yüksek), Extra High (oldukça yüksek). Bunlar, araç işletimini hem şehir içi ile şehir dışı hem de şehirler arası ve otoyollarda simüle eder.

NEFZ nedir?

NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus - Avrupa Yeni Sürüş Döngüsü), binek araçlar için güncel olarak geçerli olan kontrol döngüsüdür. Müşterileri kapsayan karşılaştırılabilir ve çoğaltılabilir değerler sunmak amacıyla 1970 yılında ilk Avrupa sürüş döngüsü başlatılmıştır. 1992 yılında ise bu döngü şehir içi trafiği dahil edilerek genişletilmiştir. NEFZ'nin 34 km/saat'lik ortalama hızı, hızlanma talimatları ve 120 km/saat'lik azami hızı da düşüktür. Döngünün içeriği artık farklı yol oranlarının güncel ve ortalama dağılımına uymamaktadır.

Ne aerodinamizm ve ağırlık ne de klima tertibatı, radyo veya koltuk ısıtması gibi ilave donanımların ve konfor fonksiyonlarının enerji tüketimi ölçümde dikkate alınır. Buna sapmalara neden olan teknolojik parametreler de eklenir.

NEFZ döngüsündeki bekleme sürelerinin oranı yüksek olduğundan, örneğin Start-Stop teknolojisi NEFZ'yi yüksek oranda etkilemektedir. Mekanik şanzımanı olan araçlarda, vites geçiş süreleri tespit edilirken araca özgü herhangi bir parametre dikkate alınmaz.

Bu, gerçek işletimle karşılaştırıldığında büyük tüketim farklılıklarına neden olabilir. Sürekli gelişmekte olan teknoloji nedeniyle NEFZ artık güncel değildir ve geçersizleşmektedir.

RDE nedir?

RDE, Real Driving Emissions (Gerçek Sürüş Emisyonları) anlamına gelir ve zararlı madde emisyonlarının kontrol edilmesi için bir yol testidir. RDE, aracın gerçek koşullar altında yolda kontrol edilen emisyon tutumunu temsil eder. Şu ana kadar model onaylarındaki emisyon kontrolleri sadece test düzeneklerinde yapılıyordu. Emisyonlar, Mart 2016'dan beri belirli bir çerçeve kapsamında gerçek sürüş işletiminde de ölçülebilir. Bir PEMS (Portable Emissions Measurement System - Taşınabilir Emisyon Ölçüm Sistemi) yardımıyla azot oksit (NOx) ve ayrıca karbon monoksit (CO) emisyonları ölçülür. Daha sonra partikül emisyonları da tespit edilir. Bu sırada belirlenmiş bir döngü yoktur. Sürüşler ve ölçümler, StVO uyarınca gerçek günlük trafikte yapılmaktadır. Araçlar, halka açık yollarda 90 ve 120 dakika arasında yol alır. Bu sürüşlerin üçte biri şehir içi, üçte biri şehir dışı ve üçte biri otoyolda gerçekleştirilir. Şehir içi trafik için 15 ila 30 km/saat arası bir ortalama hız öngörülmüştür. Otoyolda ise 90 ila en az 110, en fazla ise 145 km/saat'lik hızlar öngörülmüştür. Dış hava sıcaklığı 0 ila 30 °C arası, klima tertibatı ise açık olmalıdır.

Deneme sürüşü deniz seviyesinden 700 metre'nin üzerindeki yüksekliklerde gerçekleştirilmemelidir ve sadece 100 metrelik irtifa farkı olmalıdır. Eylül 2017'den itibaren RDE kapsamında yapılan yol testlerinde Euro 6 zararlı madde sınır değerlerine uyulmalıdır. Bu ilk adımda yeni sertifikalandırılacak olan tipler için 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren ve tüm tipler için 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercedes-Benz Müşteri İletişim Merkezi

Sorularınız mı var veya daha fazla bilgi mi istiyorsunuz? O halde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin. 
444 62 44 numaralı telefondan çağrı merkezimize başvurmaktan çekinmeyin.

 

MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş.

Akçaburgaz Mah. Süleyman Şah Cad.
No:2 Esenyurt 34522
ESENYURT / İSTANBUL
Telefon: 0212 867 30 00
 

[1] Belirtilen değerler, öngörülen ölçme yöntemine göre belirlenmiştir. 2017/1153 sayılı uygulama direktifinin (AB) 2. maddesinin 1 numaralı hükmüne göre belirlenen “NEDC-CO² değerleri” söz konusudur. Yakıt tüketim değerleri bu değerler temel alınarak hesaplanmıştır. Elektrik tüketimi, 692/2008/AT talimatlarına göre belirlenmiştir. Yeni otomobillerin resmi yakıt tüketimi ve resmi spesifik CO² emisyonları hakkında ayrıntılı bilgiler tüm satış noktalarından ve www.dat.de üzerinden Automobil Treuhand GmbH’dan ücretsiz olarak temin edilebilen “Yeni otomobillerin yakıt tüketimi, CO² emisyonları ve akım tüketimi ile ilgili kılavuz”dan öğrenilebilir. Bilgiler, münferit bir araç ile ilgili olmayıp, bir teklifin parçası değildir; sadece çeşitli araç tipleri arasında karşılaştırma yapma amacına hizmet ederler. Değerler, sürüş stili, araç konfigürasyonu, çevre ve yol koşulları gibi farklı etkenlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir.