Ponudnik/varstvo podatkov

Ponudnik

Pravna opozorila

Napotki za varstvo podatkov / Izjava o zasebnosti

Piškotki

Poraba in emisije

Kontakt

Ponudnik – Storitve, povezane s prodajo izdelkov

Za predstavljene vsebine in informacije o izdelkih na spletni strani odgovarja:

 

Generalni zastopnik Mercedes-Benz AG za znamko smart v Sloveniji:

Autocommerce, d.o.o.

Baragova ulica 10

1000 Ljubljana

Slovenija

 

Tel.: (+386) 01 5883 500

E-pošta: info@autocommerce.si

 

Zakoniti zastopnik družbe: Rasto Oderlap, direktor

Okrožno sodišče v Ljubljani, vložna št. 11987200

Osnovni kapital: 603.677,00 EUR

Matična številka: 5670209000

ID za DDV: SI75253992

Avtorske pravice

Copyright 2020 Mercedes-Benz AG. Vse pravice pridržane. Za vsa besedila, slike, grafike, zvokovne, video in animacijske datoteke ter njihove priredbe veljajo avtorsko pravo in drugi zakoni za varstvo intelektualne lastnine. Niti za tržne namene niti predajo drugim jih ni dovoljeno kopirati, spreminjati ali uporabljati na drugih spletnih straneh. Nekatere spletne strani družbe Mercedes-Benz AG vsebujejo tudi material, ki je predmet avtorskih pravic tistih, ki so ga dali na razpolago.

Izdelki in cene

Po zaključku redakcije posameznih strani lahko pride do sprememb pri izdelkih in storitvah. Proizvajalec si v dobavnem roku pridržuje pravico do sprememb konstrukcije in oblike, odstopanj barvnih odtenkov ter spremenjenega obsega dobave ali storitev, če so te spremembe ali odstopanja ob upoštevanju interesov družbe Mercedes-Benz AG sprejemljivi za stranko. Slike lahko prikazujejo tudi pribor, dodatno opremo ali druge obsege, ki ne sodijo v serijski obseg dobav ali storitev. Barvna odstopanja so posledica tehničnih pogojev. Posamezne strani lahko prikazujejo tudi tipe in storitve, ki jih ne ponujamo v vseh državah. Izjave o zakonskih, pravnih in davčnih predpisih ter posledicah veljajo samo za Zvezno republiko Nemčijo. S pridržkom, da je v prodajnih ali dobavnih pogojih urejeno drugače, veljajo cene, veljavne na dan dobave. Za naše pogodbene partnerje se cene razumejo kot neobvezne priporočene cene. Zato se o zadnjem stanju pozanimajte neposredno na sedežu družbe Autocommerce d.o.o. ali v eni od njenih poslovnih enot.

Blagovne znamke

Kjer ni navedeno drugače, so vse znamke, ki so navedene na spletnih straneh družbe Mercedes-Benz AG, zakonsko zaščitene blagovne znamke družbe Mercedes-Benz AG. To velja zlasti za imena modelov ter vse logotipe in embleme podjetja.

Licenčne pravice

Družba Mercedes-Benz AG vam želi nuditi inovativen in informativen internetni program. Zato upamo, da vas naše kreativno oblikovanje veseli tako kot nas. Kljub temu vas prosimo za razumevanje, da mora družba Mercedes-Benz AG ščititi svojo intelektualno lastnino, vključno s patenti, blagovnimi znamkami in avtorskimi pravicami, ter da te spletne strani nikakor ne morejo zagotavljati licenčnih pravic za intelektualno lastnino družbe Mercedes-Benz AG.

Opozorila glede izjav o prihodnjem razvoju

Spletne strani, objave o odnosih z vlagatelji, poslovna in vmesna poročila, napovedi, predstavitve, avdio- in videoprenosi prireditev (v živo ali posnetki) ter drugi dokumenti na tej spletni strani med drugim vsebujejo izjave o prihodnjem razvoju, ki temeljijo na trenutnih ocenah uprave. Besede, kot so »predvidevati«, »predpostavljati«, »meniti«, »ocenjevati«, »pričakovati«, »nameravati«, »lahko/bi lahko«, »načrtovati«, »projicirati«, »bi morali« in podobne zaznamujejo takšne izjave o prihodnjem razvoju. Tovrstne izjave so izpostavljene določenim tveganjem in negotovostim. Nekateri primeri za to so konjunkturni padec v Evropi ali Severni Ameriki, spremembe menjalnih tečajev, obrestnih mer in cen surovin, uvedba izdelkov s strani konkurence, večje prodajne vzpodbude, uspešna uvedba novega poslovnega modela za smart, prekinitve dobav proizvodnih materialov, ki temeljijo na težavah s preskrbo materiala, stavkah zaposlenih ali insolventnosti dobaviteljev, ter padec cen pri preprodaji rabljenih vozil. Če bi nastopili kateri od teh faktorjev negotovosti ali drugi nepredvidljivi zapleti (nekateri so opisani pod naslovom »Poročilo o tveganju« v aktualnem poslovnem poročilu Daimlerja in pod naslovom »Faktorji tveganja« v aktualnem poslovnem poročilu Daimlerja v formularju 20-F, ki je bilo predloženo borznemu nadzornemu organu za vrednostne papirje Združenih držav) ali če bi se domneve, na katerih temeljijo izjave, izkazale za napačne, bi lahko dejanski rezultati bistveno odstopali od rezultatov, navedenih v teh izjavah ali od implicitno izraženih rezultatov. Ne nameravamo redno posodabljati izjav o prihodnjem razvoju in ne prevzemamo te obveznosti, saj te izjave izhajajo izključno iz okoliščin, ki so obstajale na dan objave.

Jamstvo

Informacije in navedbe na teh straneh niso zagotovilo ali jamstvo, pa naj bo to izrecno ali implicitno. Še posebej ne predstavljajo implicitne privolitve ali jamstva v zvezi s kakovostjo, zmožnostjo trženja, primernostjo za določene namene ali nekršenjem zakonov in patentov. Na naših spletnih straneh lahko najdete tudi povezave do drugih strani na spletu. Radi bi vas opozorili na to, da nimamo vpliva na oblikovanje in vsebino teh strani. Zato tudi ne moremo prevzeti jamstva za aktualnost, pravilnost, popolnost ali kakovost tam predstavljenih informacij. Zato se distanciramo od vseh vsebin na teh spletnih straneh. Ta izjava velja za vse povezave na naših spletnih straneh, s katerimi se lahko povežete na zunanje spletne strani in njihove vsebine.

Informacije o spletni poravnavi sporov

Evropska komisija je vzpostavila internetno platformo za spletno reševanje sporov (t. i. platformo SRS). Platforma SRS služi kot posvetovalnica za izvensodno poravnavo sporov glede pogodbenih obveznosti, nastalih iz spletnih kupnih pogodb. Platforma SRS je dosegljiva na povezavi:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

V skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) družba Autocommerce, d.o.o. priznava kot pristojnega izvajalca za reševanje potrošniških sporov Evropski center za reševanje sporov, Ljubljana, elektronski naslov: info@ecdr.si.

 

Upravljavec v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR):

Autocommerce, d.o.o.

Baragova ulica 10

1000 Ljubljana

Slovenija

E-pošta: info@autocommerce.si

 

 1. Varstvo podatkov

Varstvo vaših osebnih podatkov jemljemo zelo resno. V tem obvestilu o varstvu podatkov bomo pojasnili, kako zbiramo vaše osebne podatke, za katere namene in na kakšni pravni podlagi ter katere pravice in upravičenosti imate v zvezi s tem. Poleg tega želimo opozoriti  na Politiko zasebnosti družbe Autocommerce:

Politika zasebnosti družbe Autocommerce

Naše obvestilo o varstvu podatkov za uporabo naših spletnih strani in Politika zasebnosti družbe Autocommerce ne veljata za vaše dejavnosti na spletnih straneh družabnih omrežij ali drugih ponudnikov, do katerih lahko dostopate prek povezav na naših spletnih straneh. Prosimo, da se o določbah o varstvu osebnih podatkov teh ponudnikov podučite na njihovih spletnih straneh.

 

 1. Zbiranje in obdelava vaših osebnih podatkov

a. Ob obisku naših spletnih strani shranimo določene podatke, med drugim vaš uporabljen brskalnik in operacijski sistem, datum in čas obiska, stanje dostopa (npr. ali ste spletno stran priklicali brez težav ali ste prejeli sporočilo o napaki), uporabo funkcij spletne strani, morebiti vnesene iskalne pojme, pogostost priklica posameznih spletnih strani, oznako priklicanih datotek, količino prenesenih podatkov, spletno stran, s katere dostopate do naših spletnih strani, in spletno stran, ki jo obiščete z naših spletnih strani, npr. prek klika na povezavo na naših spletnih straneh ali z vnosom spletnega mesta neposredno v vnosno polje na istem zavihku (oz. istem oknu) vašega brskalnika, v katerem ste odprli naše spletne strani. Poleg tega zaradi varnosti, predvsem zaradi preprečevanja in prepoznavanja napadov na naše spletne strani ali poskusov goljufij, še sedem dni po obisku naših spletnih strani hranimo vaš naslov IP in ime vašega ponudnika spletnih storitev.

b. Druge osebne podatke hranimo le, če nam jih posredujete sami, npr. z registracijo na naši spletni strani, v kontaktnem obrazcu, anketnem vprašalniku, v okviru nagradne igre ali za namen realizacije pogodbe, in tudi v teh primerih samo, če s tem izrecno soglašate ali je v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi (več informacij o tem najdete v razdelku »Pravna podlaga za obdelavo«).

c. Niti zakonsko niti pogodbeno niste dolžni posredovati svojih osebnih podatkov. Vendar pa je lahko v posameznih primerih delovanje določenih funkcij na naših spletnih straneh odvisno od posredovanja osebnih podatkov. Če v teh primerih vaših osebnih podatkov ne želite posredovati, se lahko zgodi, da nekatere funkcije ne bodo na voljo ali bodo na voljo le omejeno.

 

 1. Nameni uporabe

a. Osebne podatke, ki jih pridobimo z obiskom naših spletnih strani, uporabljamo za to, da vam čim bolj olajšamo brskanje po naših spletnih straneh ter zaščitimo naše računalniške sisteme pred napadi in drugimi zlonamernimi dejanji.

b. Če nam posredujete druge osebne podatke, npr. z registracijo na naši spletni strani, v kontaktnem obrazcu, anketnem vprašalniku, v okviru nagradne igre ali za namen realizacije pogodbe, bomo te podatke uporabili za navedene namene, za namen vodenja evidence strank in po potrebi tudi za namen sklepanja morebitnih poslovnih dogovorov, vsakič v predvidenem obsegu.

 

 1. Prenos osebnih podatkov na tretje osebe; socialni vtičniki

a. Na naših spletnih straneh so lahko prikazane tudi ponudbe tretjih oseb. Če kliknete na katero od teh ponudb, se podatki v določenem obsegu prenesejo ustreznemu ponudniku (npr. podatek o tem, da ste ponudbo našli na naši spletni strani in po potrebi dodatne informacije, ki ste jih za ta namen že navedli na naših spletnih straneh).

b. Kadar na naših spletni straneh uporabljamo tako imenovane socialne vtičnike družbenih omrežij, kot so Facebook, Twitter in Google+, jih vključimo na naslednji način:

Ob obisku naših spletnih strani so socialni vtičniki deaktivirani, to pomeni, da se vaši osebni podatki ne prenesejo upravljavcem teh omrežij. Če želite katero od teh omrežij uporabiti, kliknite na ustrezni socialni vtičnik, da vzpostavite neposredno povezavo s strežnikom ustreznega omrežja.

Če imate v tem omrežju ustvarjen uporabniški račun in ste ob aktiviranju socialnega vtičnika prijavljeni vanj, lahko omrežje vaš obisk na naših spletnih straneh dodeli vašemu uporabniškemu računu. Če tega ne želite, se morate pred aktiviranjem socialnega vtičnika odjaviti iz zadevnega omrežja. Družbeno omrežje ne more dodeliti obiska drugih spletnih strani družbe Autocommerce, dokler tudi tam ne aktivirate ustreznega socialnega vtičnika.

Ko aktivirate socialni vtičnik, omrežje prenese razpoložljive vsebine neposredno v vaš brskalnik, ki jih vključi v naše spletne strani. V tem primeru se lahko prenesejo tudi nekateri podatki, ki jih zahteva in upravlja zadevno družbeno omrežje. Za vašo povezavo z družbenim omrežjem, prenose podatkov med omrežjem in vašim sistemom ter za sodelovanje na tem spletnem mestu veljajo izključno določila o varstvu podatkov, ki veljajo za zadevno omrežje.

Socialni vtičnik ostane aktiviran, dokler ga ne deaktivirate ali dokler ne izbrišete piškotkov.

Opombe o piškotkih

c. Če kliknete povezavo na ponudbo ali aktivirate socialni vtičnik, se lahko zgodi, da bodo vaši osebni podatki posredovani ponudnikom v državah zunaj evropskega gospodarskega prostora, kjer z vidika Evropske Unije ne obstaja »primerna stopnje zaščite«, ki bi ustrezala evropskim standardom, za področje obdelave osebnih podatkov. Zato dobro premislite, preden kliknete na katero od povezav ali aktivirate katerega od socialnih vtičnikov in omogočite prenos svojih podatkov.

 

 1. Analiza podatkov o uporabi („tracking“) in informacij, ki temeljijo na uporabi („(re)targeting“)

5.1 Splošno

Vsebine naših spletnih strani želimo prilagoditi vašemu zanimanju in potrebam in s tem še izboljšati svojo ponudbo. Za prepoznavanje popularnih vzorcev uporabe in še posebno priljubljenih področij spletnih strani uporabljamo tako imenovane tehnologije za sledenje: Adobe Analytics.  

Da bomo svoje spletno trženje (npr. oglasne pasice) lahko bolj usmerjeno prilagodili vašemu zanimanju na podlagi vaše uporabe, uporabljamo naslednje tehnologije za (re)targeting: Adobe Target, Flashtalking podjetja Simplicity Marketing Limited, Google Search Ad, Google Display & Video 360. Ta se nato odčitajo ob obisku drugih spletnih strani, ki sodelujejo s ponudniki teh tehnologij za (re)targeting, in uporabijo tako, da dobite informacije, ki so čim bliže vašim interesom.  

Pri uporabi zgoraj naštetih tehnologij se s pomočjo piškotkov na naših spletnih straneh, (pri retargetingu) pa na spletnih straneh tretjih ponudnikov, zajame vaše zanimanje za naše izdelke in storitve. Pri tem se uporabljajo naključne oznake (t.im. Cookie IDs), ki pa jih ne povežemo z vašim imenom, naslovom in podobnimi podatki, tudi če bi te podatke imeli (npr. na podlagi obstoječega pogodbenega razmerja), razen če ste za to podali svoje soglasje.  

Več informacij zadevnih ponudnikov glede zgoraj navedenih tehnologij in s tem povezane obdelave osebnih podatkov najdete na naslednjih povezavah:  

Adobe: https://www.adobe.com/privacy.html

Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites  

Simplicity Marketing Limited: https://www.flashtalking.com/privacypolicy

Iz pravnih razlogov se tehnologije sledenja (tracking) in (re)targetinga deloma uporabljajo samo z vašim izrecnim soglasjem (t.im. Opt-In – glejte točko 5.2); v ostalih primerih lahko po želji ugovarjate uporabi takšnih tehnologij (t.im. Opt-Out – glejte točko 5.3.).

5.2 Uporaba produktov Google Marketing – Opt-In

Produkte Google Marketing (npr. Search Ad, Display & Video 360) uporabljamo samo z vašim izrecnim pristankom, ki ga lahko podate s klikom na polje „Soglašam“ na t.im. Cookie Information Layer („Opt-In“). Vaše soglasje bomo na vaši napravi shranili v obliki piškotka, zato da vas ne bomo ob vsakem naslednjem obisku naših spletnih strani spet prosili za soglasje, pa tudi iz pravnih razlogov skupaj z IP naslovom in navedbo časa na naših strežnikih; te podatke zbrišemo oz. omejimo njihovo obdelavo, če prekličete svoje soglasje, oziroma najkasneje 6 mesecev po vašem obisku naših spletnih strani.  

Če boste svojo odločitev kadarkoli spremenili, lahko soglasje prekličete s klikom na naslednjo povezavo:  

Prekliči soglasje s produkti Google Marketing

Za brisanje piškotkov za produkte Google Marketing, ki so bili nameščeni ob vašem obisku naših spletnih strani pred preklicem soglasja, obiščite spletne strani Google; v času priprave teh napotkov za varstvo podatkov lahko za ta namen uporabite naslednjo povezavo:  

https://adssettings.google.de/anonymous  

 

5.3 Uporaba tehnologij drugih ponudnikov – Opt-Out  

Če ne želite, da se z uporabo omenjenih tehnologij sledenja in (ponovnega) trženja zbirajo in analizirajo informacije o vašem obisku na naših spletnih straneh, lahko to kadarkoli v prihodnosti zavrnete ("Opt-Out").  

Za tehnično izvedbo te zavrnitve se v vaš brskalnik postavi piškotek Opt-Out. Ta piškotek je namenjen izključno dodelitvi vaše zavrnitve. Upoštevajte, da je piškotek za zavrnitev iz tehničnih razlogov mogoče uporabiti samo v brskalniku, v katerem je bil nameščen. Če piškotke izbrišete ali uporabite drug brskalnik oz. drugo napravo, morate zavrnitev izvesti ponovno.

V nadaljevanju najdete ustrezno možnost Opt-Out za posamezne tehnologije:

 

Adobe Analytics: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Flashtalking: https://www.flashtalking.com/optout/

Uporabo piškotkov in informacij o zanimanjih s strani udeleženih tretjih ponudnikov lahko upravljate in deaktivirate na naslednji spletni strani:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

 

 

5.4 Prenos podatkov v tako imenovane tretje države  

Pri uporabi tehnologij za sledenje in (ponovno) usmerjanje se lahko podatki posredujejo prejemnikom izven Evropskega gospodarskega prostora; glej spodnji odstavek 12.  

 

 1. Varnost

Izvajamo tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, da varujemo podatke, s katerimi upravljamo, pred manipulacijo, izgubo, uničenjem in dostopom nepooblaščenih oseb. Naše varnostne ukrepe nenehno izboljšujemo v skladu s tehnološkim razvojem.

 

 1. Pravna podlaga za obdelavo

a. Če ste privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov, ta privolitev predstavlja pravno podlago za obdelavo podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov, točka a, 1. odst., 6. čl.).

b. Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov za namen navezovanja stikov ali izpolnjevanja pogodbenih obveznosti predstavlja točka b, 1. odst., 6. čl. Splošne uredbe o varstvu podatkov.

c. Če je potrebna obdelava vaših osebnih podatkov v okviru izpolnjevanja zakonskih obveznosti (npr. za hranjenje podatkov), nas pravno zavezuje točka c, 1. odst., 6. čl. Splošne uredbe o varstvu podatkov.

d. Obdelava osebnih podatkov je namenjena tudi uveljavljanju naših upravičenih interesov in interesov tretjih oseb v skladu s točko f, 1. odst., 6. čl. Splošne uredbe o varstvu podatkov. Takšni upravičeni interesi so zagotavljanje nemotenega delovanja naših informacijskih sistemov, (neposredno) trženje lastnih in drugih izdelkov in storitev ter zakonsko zahtevana dokumentacija s poslovnimi stiki. V okviru vsakokratne potrebne presoje interesov upoštevamo še posebno vrsto osebnih podatkov, namen obdelave, okoliščine obdelave in vaš interes glede zaupnosti vaših osebnih podatkov.

 

 1. Brisanje vaših osebnih podatkov

Vaš naslov IP in ime vašega ponudnika spletnih storitev, ki ju hranimo iz varnostnih razlogov, izbrišemo po sedmih dneh. Vaše osebne podatke izbrišemo, ko jih obdelamo za namen, za katerega so bili pridobljeni. Po tem roku se podatki hranijo samo v primeru, da je to potrebno v skladu z za nas veljavnimi zakoni, odredbami ali drugimi pravnimi predpisi v EU ali po pravnih predpisih v tretjih državah, če je tam prav tako zagotovljena primerna raven varovanja podatkov. Če v posamičnem primeru brisanje ni možno, se ustrezni osebni podatki označijo z namenom, da se omeji njihovo prihodnjo obdelavo.

 

 1. Pravice posameznikov

a. Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico do dostopa (15. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov), popravka (16. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov), izbrisa podatkov (17. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov), omejitve obdelave (18. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov) in prenosljivosti podatkov (20. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov).

b. Če ste privolili, da obdelujemo vaše osebne podatke, imate pravico, da privolitev kadarkoli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov do preklica. Ravno tako ne vpliva na nadaljnjo obdelavo teh podatkov na podlagi druge pravne podlage, na primer za izpolnjevanje zakonskih obveznosti (glejte razdelek „Pravne podlage obdelave“).

c. Pravica do ugovora

Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, ki temelji na členu 6(1)(e) Splošne uredbe o varstvu podatkov (obdelava podatkov v javnem interesu) ali na členu 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov (obdelava podatkov na podlagi ravnotežja interesov). Če podate ugovor, bomo vaše osebne podatke obdelovali le, če lahko to upravičimo z nujnimi legitimnimi razlogi, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če je obdelava potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

d. Svoje zahtevke ali izjave pošljite na naslednji naslov: gdpr@autocommerce.si

e. Če menite, da so z obdelavo vaših osebnih podatkov kršene zakonske določbe, imate pravico do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu za varstvo podatkov (77. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov).

 

10 Obvestila

Če se na naši spletni strani naročite na naša obvestila o novostih (Newsletter), se podatki, ki jih posredujete pri prijavi na obvestila o novostih, uporabljajo zgolj za pošiljanje obvestil o novostih, razen če ob tem niste soglašali s katero drugo uporabo. Naročilo na obvestila o novostih lahko v vsakem trenutku prekličete prek možnosti za odjavo.

 

 1. Prenos podatkov prejemnikom izven Evropskega gospodarskega prostora

a. Kadar se uporabljajo ponudniki storitev (glej točko 4.c.), Sledenje in (ponovno) ciljanje (glej točko 5), se lahko osebni podatki pošiljajo prejemnikom v države izven Evropske unije ("EU"), Islandije, Lihtenštajna in Norveške ( = Evropski gospodarski prostor) zlasti v  ZDA in Indijo in so  tam obdelani.

b. V naslednjih državah, z vidika EU, obstaja ustrezna raven varstva osebnih podatkov (tako imenovana "ustreznost"), ki je skladna s standardi EU: Andora, Argentina, Kanada (omejeno), Ferski otoki, Guernsey, Izrael, Otok Man, Japonska, Jersey, Nova Zelandija, Švica, Urugvaj. Strinjamo se, da prejemniki v drugih državah uporabljajo standardne pogodbene klavzule EU, zavezujoče predpise podjetij ali EU-ZDA. ali Swiss-U.S. zaščite zasebnosti za ustvarjanje "ustrezne ravni zaščite" v skladu z zakonskimi zahtevami. Za več informacij se prosim obrnite na kontaktne podatke iz razdelka 9d.

 

 1. Piškotki

Informacije o piškotkih, ki jih uporabljamo, in o njihovih funkcijah najdete v opombah o piškotkih.

Opombe o piškotkih

 

 

 

Stanje: avgust 2019

Informacije o uporabi piškotkov ter obdelavi uporabniških podatkov in uporabi analitičnih orodij

Spodaj navedeno podjetje, Autocommerce, d.o.o., Baragova ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija ali Mercedes-Benz AG, Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart, Nemčija, uporablja piškotke in podobna programska orodja, na primer Web/DOM Storage ali Local Shared Objects (t.im. „Flash-piškotke“) (skupaj imenovani "piškotki"). Več informacij o načinu delovanja, o uporabi ter o namenu uporabe piškotkov najdete v nadaljevanju. Dodatne informacije o ravnanju z osebnimi podatki, tudi v piškotkih, najdete v naših informacijah o varstvu podatkov (še posebno v točkah 3, 4 in 5).  

Napotki za varstvo podatkov

 

 1. Delovanje in uporaba piškotkov

a. Piškotki so majhne datoteke, ki se med obiskom določene spletne strani shranijo na vašem osebnem računalniku, prenosniku ali mobilni napravi. Iz njih lahko na primer prepoznamo, ali je med vašo napravo in našimi spletnimi stranmi že v preteklosti obstajala kakšna povezava, lahko upoštevamo vaš izbrani jezik in druge nastavitve, vam ponudimo določene možnosti (npr. spletno trgovino, konfigurator vozil) ali prepoznavamo vaše interese na podlagi vaše uporabe. Piškotki lahko vsebujejo tudi osebne podatke.

b. Z brskanjem po naših spletnih straneh se strinjate z uporabo piškotkov – z izjemo piškotkov za produkte Google Marketing.Piškotki za produkte Google Marketing (npr. Google Search Ads, Google Display & Video 360) se uporabljajo samo z vašim izrecnim privoljenjem.  

Naše spletne strani lahko obiščete tudi, ne da bi pristali na uporabo piškotkov. To pomeni, da lahko prek ustreznih nastavitev na svoji napravi zavrnete uporabo piškotkov in piškotke tudi kadarkoli izbrišete. To poteka na naslednji način:

I. Večina brskalnikov je nastavljenih tako, da piškotke samodejno sprejmejo; večinoma pa to nastavitev lahko spremenite. Obstoječe piškotke lahko kadarkoli izbrišete. Kako to deluje v brskalniku, ki ga uporabljate, oz. na vaši napravi, boste izvedeli v navodilih proizvajalca.

II. Vsebine z Web/DOM Storage lahko kadarkoli izbrišete. Kako to deluje v brskalniku, ki ga uporabljate, oz. na vaši napravi, boste izvedeli v navodilih proizvajalca.

III. Informacije o deaktiviranju orodja in brisanju Local Shared Objects najdete na naslednji povezavi:  

Informacije o Local Shared Objects

IV. Tako uporaba kot tudi zavrnitev ali brisanje piškotkov so odvisni od uporabljene naprave in uporabljenega spletnega brskalnika. Piškotke je treba zavrniti oz. izbrisati na vsaki od vaših naprav, pri uporabi različnih brskalnikov pa za vsakega od njih posebej.

c. Če uporabo piškotkov zavrnete ali piškotke pobrišete, se lahko zgodi, da vse funkcije naših spletnih strani ne bodo na voljo, ali pa bodo posamezne funkcije na voljo le omejeno.

d. Piškotki so razdeljeni v naslednje kategorije:

I. Nujno potrebni piškotki (tip 1)

Ti piškotki so nujni za delovanje spletnih strani. Brez teh piškotkov storitve, kot je konfigurator vozil, niso na voljo.

II. Funkcijski piškotki (tip 2)

Ti piškotki olajšajo upravljanje in izboljšajo funkcije spletnih strani. Kot funkcijski piškotki se shranijo npr. vaše jezikovne nastavitve.

III. Analitični piškotki (tip 3)

Ti piškotki zbirajo podatke o načinu uporabe naših spletnih strani. Tako lahko prepoznamo, katere spletne vsebine so še posebej priljubljene, in s tem izboljšamo svojo ponudbo (t.im. tracking). Več informacij o tem najdete v točki 5 naših informacij o varovanju podatkov.

IV. Piškotki tretjih oseb (tip 4)

Te piškotke nameščajo zunanji ponudniki, npr. družabna omrežja, kot so  Facebook, Twitter in Google+, katerih vsebine lahko vključite prek "družabnih vtičnikov", ki so na voljo na naših spletnih straneh, ter ponudniki tehnologij za (re)targeting, s pomočjo katerih lahko svoje spletno trženje bolj usmerjeno prilagodimo vašim potrebam in interesom. Več informacij o tem najdete v točkah 4 oz. 5 naših informacij o varstvu podatkov.

 

Napotki za varstvo podatkov

Na naši spletni strani uporabljamo naslednje piškotke:

ImeOpisTip
amcv_*Shrani edinstveno identifikacijo obiskovalca, ki jo uporablja Experience Cloud Solutions.3
sgvocsrefShrani parameter csref, da prepreči podvojeno štetje – za čas trajanja obiska spletne strani.3
sgvopidShrani parameter pid, da prepreči podvojeno štetje – za čas trajanja obiska spletne strani.3
sgvov*Shrani raznovrstne parametre/vrednosti sledenja, da prepreči podvojeno štetje – za čas trajanja obiska spletne strani.3
sgvoc*Shrani raznovrstne parametre/vrednosti sledenja, da prepreči podvojeno štetje – za čas trajanja obiska spletne strani.3
sgapvv*Shrani različne parametre/vrednosti sledenja za ohranjanje te vrednosti – za čas trajanja obiska spletne strani.3
sgapvc*Shrani različne parametre/vrednosti sledenja za ohranjanje te vrednosti – za čas trajanja obiska spletne strani.3
sgapvcsrefShrani parameter csref za ohranjanje te vrednosti – za čas trajanja obiska spletne strani.3
s_gpv*Shrani raznovrstne parametre/vrednosti sledenja za ohranjanje te vrednosti – za čas trajanja obiska spletne strani.3
s_visitShrani vrednost, ki označuje začetek obiska uporabnika.3
s_getNewRepeatShrani vrednost, ki označuje, ali je uporabnik stran že obiskal.3
s_ccTa piškotek nastavlja in bere koda JavaScript za ugotavljanje, ali so piškotki omogočeni (nastavitev »True«)3
s_sqTa piškotek nastavi in bere koda JavaScript, ko sta omogočeni funkciji ClickMap in Activity Map; vsebuje informacije o predhodni povezavi, na katero je kliknil uporabnik3
s_viEdinstveni indikator časa/datuma obiskovalca3
s_fidPomožni edinstveni indikator časa/datuma obiskovalca3
omniture_optoutTi piškotki shranjujejo informacije o tem, ali je dovoljeno analizirati obiskovalčevo uporabniško obnašanje.4
mboxTa piškotek Adobe Target zbira informacije o vašem obnašanju na spletni strani. Podatki se uporabljajo za optimizacijo spletne strani in za nudenje najprimernejše vsebine na naši spletni strani2
flashtalkingad1Ta piškotek vsebuje informacije o tem, kako končni uporabnik uporablja spletno stran, in o oglaševanju, ki ga je končni uporabnik pred obiskom spletne strani že videl.3

 

Stanje: avgust 2019

 

 

 

 

WLTP

Novi postopek za preverjanje porabe goriva in vrednosti emisij WLTP (ang. Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) skrbi za večjo transparentnost in postopoma zamenjuje postopek NEDC (novi evropski vozni cikel). Postopek WLTP bo obvezujoč za vse članice EU, druge države pa bodo uvedbo pretehtale v prihodnosti. 

 

Pojasnilo pojmov WLTP in NEDC

S 1. septembrom 2017 je začel veljati nov postopek za preverjanje porabe goriva in vrednosti emisij WLTP, ki omogoča natančnejše rezultate testiranja v dejanskih voznih pogojih kot prejšnji cikel NEDC. Vsa na novo razvita vozila oz. vozila, opremljena z novimi agregati, so od septembra 2017 certificirana v skladu s postopkom WLTP. Od septembra 2018 predpisi WLTP veljajo za vsa nadaljnja novo registrirana vozila. Skladno s tem je smart portfolio osebnih vozil do avgusta 2018 certificiral v skladu z WLTP. V prehodnem obdobju so vzporedno navedena vozila po postopku WLTP in NEDC. Poleg tega bo prisotna tudi vrednost NEDC, izpeljana iz okvirnih podatkov WLTP, ki je višja. Ta bo v prodajnem gradivu na voljo do 2020.

Primerjava WLTP in NEDC

 WLTPNEDC
Zagonska temperaturahladnahladna
Trajanje cikla1800 s 1180 s 
Čas mirovanja242 s 267 s 
Delež zaustavitev13,4 % 22,6 % 
Razdalja23.262 m 10.931 m 
Največja hitrost131,3 km/h 120 km/h 
Povprečna hitrost 46,5 km/h 33,35 km/h 
Dodatna oprema posameznih modelov se upošteva pri masi, aerodinamiki, kotalnem uporu, potrebi po elektriki v vozilu; brez klimatske naprave 

ostanejo poleg pnevmatik neupoštevani;  

brez klimatske naprave 

Temperatura23 °C 25 +/– 5 °C

 

Kaj to pomeni zame kot stranko?

Uvedba postopka WLTP (ang. Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) pomeni večjo transparentnost glede porabe goriva. Za kupce ima postopek WLTP številne prednosti, saj zagotavlja natančnejše merjenje porabe goriva in vrednosti emisij različnih modelov vozil. Vendar bodo zaradi drugačnih pogojev tudi razlike v rezultatih merjenja emisij CO₂ in porabe goriva: tehnično identično vozilo bo imelo zaradi razlike v postopku pri testiranju WLTP številčno višje emisije CO₂ in večjo porabo goriva kot pri postopku NEDC (novi evropski vozni cikel). Razlogi za to so med drugim upoštevanje dodatne opreme in strožji pogoji testiranja pri novem ciklu.

Postopek WLTP omogoča natančne vrednosti.

Ker postopek WLTP upošteva tudi individualno opremo vozila, so vrednosti točnejše kot pri postopku NEDC ter tako veliko bolje prilagojene posameznemu vozilu. A to ne vpliva na dosedanjo dejansko porabo vozila.
S 1. septembrom 2017 je začel v avtomobilski industriji veljati nov postopek za preverjanje porabe goriva in vrednosti emisij WLTP, vsi novo certificirani tipi vozil bodo preverjeni glede na WLTP. Vzporedno se bodo vrednosti porabe še naprej ugotavljale s postopkom NEDC, ki bo še vedno podlaga za informacije v prodajni dokumentaciji.
Do septembra 2018 bo smart postopoma začel uporabljati WLTP za certificiranje vozil. Od tega trenutka se vrednosti WLTP predvidoma uporabljajo v vsem prodajnem gradivu in drugih publikacijah. Za starejše modele bodo še naprej navedene vrednosti cikla NEDC.

Uvedba postopka WLTP.

Postopek WLTP je prizadevanje za globalno uskladitev preizkusnih postopkov. Omogoča natančnejše rezultate testiranja dejanskih voznih pogojev kot prejšnji cikel NEDC. Ta sprememba ne velja za rabljena vozila, pri katerih bodo še vedno navedene certificirane vrednosti NEDC. Najmanj do konca leta 2020 bodo tako vrednosti WLTP kot tudi vrednosti NEDC izračunane za vsa vozila. Te bodo navedene v dokumentih vozila z uspešno opravljenim postopkom certificiranja. Od leta 2021 najprej bodo izmerjene vrednosti WLTP edine veljavne vrednosti porabe goriva in emisij za vsa osebna vozila, če posamezne države članice EU prilagodijo davčni sistem. Faze preizkusa WLTP se okrajšajo z WLTC in so razdeljene v tri razrede. Skoraj vsa osebna vozila se preverjajo v razredu 3 WLTC (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle), ki velja za vsa osebna vozila z razmerjem med zmogljivostjo in maso, večjim od 34 kW/t (46 KM/t, masa praznega vozila).

WLTP: večja transparentnost.

Postopek WLTP kupcem vozil smart omogoča dostop do natančnejših in bolj transparentnih informacij o porabi vozila. Primerljivost proizvajalcev in posameznih modelov se tako ne bo spremenila, izračunane vrednosti porabe pa so kljub temu bolj realistične in upoštevajo bolj raznovrstne dejavnike kot NEDC. Smart podpira tako novo, bolj realistično testiranje v laboratoriju kot tudi meritve na cesti. S tem je poskrbljeno za več jasnosti, transparentnosti in varnosti za kupce vozil smart. Uvedba WLTP in RDE (Real Driving Emissions) predstavlja pomemben korak v to smer.

Kaj to pomeni za kupce?

Kupci bodo lahko v prihodnosti z izbiro dodatne opreme natančneje določili vrednost CO2 modela vozila. Da bi zagotovili čim jasnejši in preglednejši prehod, bo smart aktivno spremljal faze uvajanja WLTP ter o podrobnostih obveščal tako trgovce kot tudi kupce. Poleg tega bo uvedena nova oblika prikaza izbrane opreme: od modela z najmanjšo potrebo po energiji pa vse do tistega z največjo potrebo. V številkah se bo ta razpon premikal med »WLTP Low« (minimalna dodatna oprema) do »WLTP High« (maksimalna dodatna oprema).

Tako zahtevate rezultate RDE.

Izvedite več glede izpustov vašega vozila v dejanskih pogojih.

Pojem Real Driving Emissions (RDE) predstavlja dejanske vrednosti izpušnih plinov avtomobilov, tovornih vozil in avtobusov pri vsakodnevni vožnji. Doslej so se meritve izpušnih plinov za pridobitev tipskega dovoljenja izvajale izključno na preskusnih napravah. Od začetka veljavnosti zakonodaje RDE (EU) 427/2016 marca 2016 je treba izpuste znotraj definiranega okvira meriti med dejansko vožnjo na cesti. Skupaj z mejnimi vrednostmi RDE, izmerjenimi med dejansko vožnjo na cesti, ki jih je treba upoštevati od septembra 2017, je to pomemben korak v smeri čistejše in glede škodljivih snovi prijaznejše avtomobilske prihodnosti.

Rezultate preskusov RDE naših vozil smart, ki smo jih kot proizvajalec zbrali sami, kot tudi tiste, ki so jih zbrale neodvisne, na državni ravni certificirane tehnične službe, lahko poiščete na naslednji maski za iskanje podatkov (https://www.acea.be/publications/article/access-to-euro-6-rde-monitoring-data).

Rezultati meritev WLTP modelov smart.

SerijaIzpusti CO2 min. (kombinirani)Izpusti CO2 maks. (kombinirani)Doseg min.Doseg maks.Poraba električne energije min.Poraba električne energije maks.
smart EQ fortwo0 g/km [1] 0 g/km [1]111 km [1]133km [1]16,1 kWh/100 km [1]25,0 kWh/100 km [1]
smart EQ fortwo cabrio0 g/km [1]0 g/km [1]111 km [1]130 km [1]16,5 kWh/100 km [1]25,2 kWh/100 km [1]
smart EQ forfour0 g/km [1]0 g/km [1]107 km [1]130 km [1]16,5 kWh/100 km [1]25,9 kWh/100 km [1]

 

Pogosto zastavljena vprašanja.

 

Kaj je WLTP?

Kratica WLTP pomeni Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test (globalno usklajeni preizkusni postopek za lahka vozila) in opisuje testni postopek za določanje porabe goriva vozila in vrednosti emisij izpušnih plinov vozila na dinamometru. Postopek WLTP je začel veljati 1. septembra 2017 z namenom, da postopoma zamenja prejšnjo testno metodo NEDC.

Postopek WLTP z dinamično zastavljenim testiranjem bistveno natančneje simulira dejanske vozne razmere. Za postopek WLTP so značilni občutno večji pospeški in bistveno bolj dinamični profil vožnje. Največja hitrost vožnje je bila povečana na 131 km/h, povprečna hitrost pa na 47 km/h.

Čas vožnje je podaljšan za 10 minut, delež simulirane avtocestne vožnje na traku je večji, hkrati pa se skrajšajo tudi časi mirovanja. Vozna pot se je podvojila in zdaj znaša 23 km.

Točke preklopa so izračunane vnaprej glede na tip vozila in pogona. Poleg tega se bodo pri testiranju upoštevali kosi dodatne opreme, ki vplivajo na aerodinamiko vozila, kotalni upor ali maso vozila. Poraba električne energije za komfortne funkcije prav tako povečuje emisije CO₂. V prvi faza testiranja WLTP ni upoštevana le klimatska naprava. Namen postopka WLTP je uvedba standarda, ki bo zavezujoč za ves svet.

Vodilno vlogo pri tem so prevzele države EU. Tako je mogoče med seboj primerjati porabo goriva in emisije škodljivih snovi vozil različnih proizvajalcev. Standardi poleg tega omogočajo, da lahko državni organi preverjajo skladnost z zakonsko določenimi mejnimi vrednostmi emisij škodljivih snovi, kot so ogljikovodik (HC), ogljikov monoksid (CO), dušikovi oksidi (NOx) in delci.

Kaj je WLTC?

Vozni ciklusi postopka WLTP se imenujejo cikli WLTC – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle (testni cikel za globalno usklajeni preizkusni postopek za lahka vozila). Za različne tipe vozil so bili v okviru postopka WLTP razviti različni vozni ciklusi, ki ustrezajo določenemu razmerju med zmogljivostjo in maso. Večji del avtomobilov, registriranih v EU, pri katerih je razmerje med zmogljivostjo in maso večje od 34 kW/t (46 KM/t), sodi v razred 3 WLTC. Preskusni cikel za vozila razreda 3 sestavljajo štirje deli – nizko (Low), srednje (Medium), visoko (High) in zelo visoko (Extra High). Ti simulirajo vožnjo po mestu in zunaj mesta ter na hitrih cestah in avtocestah.

Kaj je NEDC?

Cikel NEDC (New European Driving Cycle – novi evropski vozni cikel) je trenutno veljavni preizkusni cikel za osebna vozila. Prvi evropski vozni ciklus je začel veljati 1970 z namenom, da kupcem ponudi primerljive in ponovljive meritve vozil različnih proizvajalcev. Leta 1992 je cikel presegel vožnje po mestu. Povprečna hitrost cikla NEDC je s 34 km/h nizka, prav tako tudi pravila glede pospeševanja in največja hitrost 120 km/h. Sestava cikla ne ustreza več trenutni povprečni porazdelitvi različnih delov poti.

Tudi aerodinamika, masa in poraba energije dodatne opreme in komfortnih funkcij, kot so klimatska naprava, radio ali ogrevanje sedežev, niso zajete v meritvah. K temu je treba prišteti še tehnološke parametre, ki omogočajo odstopanja.

Tehnologija za zagon/zaustavitev ima relativno velik vpliv na rezultate cikla NEDC, ker so časi mirovanja pri testiranju NEDC daljši. Pri vozilih z mehanskim menjalnikom se pri določanju časa preklopa ne upoštevajo parametri, ki so značilni za posamezno vozilo.

Tako lahko pride do velikih odstopanj med izmerjeno in dejansko porabo. Zaradi stalnega tehničnega napredka je NEDC danes neustrezen in zastarel.

Kaj je RDE?

RDE (Real Driving Emissions – dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo) je test cestne vožnje za preverjanje emisij škodljivih plinov. Testi RDE preverjajo dejanske izpuste emisij med vožnjo na cesti. Doslej so se meritve izpušnih plinov za pridobitev tipskega dovoljenja izvajale izključno na preskusnih napravah. Od marca 2016 je treba emisije izmeriti tudi v dejanskih pogojih vožnje pod točno določenimi pogoji. Prenosni sistem za merjenje emisij PEMS (Portable Emissions Measurement System) se uporablja za merjenje emisij dušikovega oksida (NOx) in ogljikovega monoksida (CO). Pozneje je z njim mogoče določiti tudi količino emisij delcev. Pri tem ni vnaprej določenega cikla, ampak se meritve izvajajo v dejanskih vsakdanjih prometnih razmerah ob upoštevanju vseh cestnoprometnih predpisov. Vozila so med 90 in 120 minutami vozijo po javnih cestah; po eno tretjino v naselju, zunaj naselja ter na avtocesti. Za vožnjo po mestu je določena povprečna hitrost med 15 in 30 km/h, na avtocesti pa mora biti hitrost med 90 in najmanj 110 km/h, vendar ne višja od 145 km/h. Zunanja temperatura mora biti med 0 in 30 °C, klimatska naprava pa mora biti vklopljena.

Testna vožnja ne sme biti več kot 700 metrov nad morsko gladino, višinska razlika pa je lahko največ 100 metrov. Od septembra 2017 je treba pri cestnem testiranju s postopkom RDE upoštevati mejne vrednosti emisij za emisijski razred Euro 6. To velja v prvi fazi za vozila, novo certificirana po 1. septembru 2017, najpozneje od 1. septembra 2019 pa za vsa vozila.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autocommerce, d.o.o. 

Za vas smo dosegljivi prek naslednjih komunikacijskih kanalov:

Autocommerce, d.o.o.
Baragova ulica 10 
1000 Ljubljana 
Slovenija

T: (+386) 01 5883 500
E-pošta: info@autocommerce.si

[1] Navedene vrednosti so bile izračunane po predpisanem merilnem postopku. Poraba elektrike in doseg sta bila določena na podlagi Uredbe 692/2008/ES. Poraba elektrike in doseg sta odvisna od konfiguracije vozila. Dodatne informacije o uradni porabi goriva in uradnih specifičnih izpustih CO₂ novih osebnih vozil lahko dobite v »Vodniku o porabi goriva in emisijah CO₂ novih osebnih vozil«, ki ga prejmete brezplačno na vseh prodajnih mestih in na spletnem naslovu družbe Deutsche Automobil Treuhand GmbH www.dat.de.