Szolgáltató/Adatvédelem

Szolgáltató

Jogi tudnivalók

Adatvédelmi tájékoztató / Privacy Statement

Cookie-k

Fogyasztás és károsanyag-kibocsátás

Kapcsolat

Mercedes-Benz Hungária Kft.

Budapest
Váci út 96-98.
1133
E-mail: internet-hu@daimler.com

Vezetőség:
Reinhard Münster
Ügyvezető / Chief Executive Officer
Joachim Wolf
Ügyvezető / Chief Financial Officer

Cégjegyzékszám: 01-09-733628
Közösségi adószám: HU13406413Ertelmében a smart control szolgáltatásokért és a smart connected Portálért:

Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
telefon: 00800 2 77 77 777
email: cs.deu.smart@cac.smart.com

cégnyilvántartásba bejegyezve a Stuttgart Megyei Bíróságon, cégjegyzék szám: HRB 762873, adószám.: DE321281763, vezetőségi tagok: Ola Källenius (elnök), Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sajjad Khan, Sabine Kohleisen, Frank Lindenberg, Markus Schäfer, Britta Seeger; a Felügyelő Bizottág elnöke: Manfred Bischoff

Szerzői jog

Copyright 2019 Daimler AG. Minden jog fenntartva. A Daimler weboldalain szereplő szövegek, képek, grafikák, hang-, animációs- és videofájlok a szerzői jog és a szellemi tulajdonvédelem tárgyát képezik. Ezeket tilos kereskedelmi felhasználás vagy terjesztés céljából lemásolni, módosítani és más honlapokra áthelyezni. A Daimler AG egyes weboldalai olyan anyagot is tartalmaznak, amely a szolgáltatói szerzői jog tárgyát képezi.

Termékek és árak

Az egyes oldalak szerkesztésének lezárása után történhettek változások az egyes termékeknél és szolgáltatásoknál. A konstrukciós vagy formai változtatások, a színtől való eltérés, valamint a kiszállított termék vagy a szolgáltatások módosításának jogát a gyártó a szállítási határidő alatt fenntartja, amennyiben ezek a módosítások vagy eltérések a Daimler AG érdekeinek figyelembevételével a vevő számára észszerűek. A fotók tartalmazhatnak olyan kiegészítőket, opciókat vagy egyéb elemeket, amelyek nem részei a normál szállítási terjedelemnek. A színeltérések oka technikai jellegű. Egyes oldalak olyan típusokat és szolgáltatásokat is tartalmazhatnak, amelyek nem szerepelnek az egyes országok kínálatában. A törvényi, jogi, ill. adóelőírásokra és azok kihatásaira vonatkozó információk csak a Német Szövetségi Köztársaságban érvényesek. Amennyiben az értékesítési vagy szállítási feltételek másként nem rendelkeznek, a szállítás napján érvényes árak érvényesek. Szerződéses partnereink számára az árak nem kötelező érvényű, ajánlott árak. Ezért kérjük, hogy a legfrissebb állapotra vonatkozóan forduljon egy smart Centerhez vagy szerződéses partnerhez.

 

Védjegyek

Ahol nincs másként megadva, a Daimler AG internetoldalain megnevezett márkák a Daimler AG törvényileg védett márkái, ez különösen érvényes a modellnevekre, valamint a vállalat minden logójára és emblémájára.

Licencjogok

A Daimler AG arra törekszik, hogy egy innovatív és megfelelő információkat kínáló internetes programot biztosítson. Ezért reméljük, hogy oldalaink kreatív kialakítása megnyeri a tetszését. Megértését kérjük azzal kapcsolatban, hogy a Daimler AG-nek védenie kell szellemi tulajdonát, beleértve a szabadalmakat, a márkákat és a szerzői jogokat, és ezek az internetoldalak semminemű licencjogokra nem jogosítanak fel a Daimler AG szellemi tulajdonát illetően.

Előretekintő nyilatkozatok

A weboldalak, a befektetői kapcsolatokra vonatkozó sajtóközlemények, az éves és évközi jelentések, kitekintések, prezentációk, audio- és videofájlok rendezvényekről (élőben vagy felvételről) és az e weboldalon szereplő egyéb dokumentumok előretekintő nyilatkozatokat is tartalmaznak, amelyek a vezetőség jelenlegi véleményét tükrözik jövőbeli eseményekkel kapcsolatban. A "várható", "feltételezhető", "úgy hisszük", "becslésünk szerint", "várakozásunk szerint", "szándékozunk", "előfordulhat", "tervezzük", "előrevetítjük" "kellene", és a hasonló kifejezések jelzik az előretekintő nyilatkozatokat. E nyilatkozatok ki vannak téve a kockázatoknak és bizonytalanságoknak, ideértve pl. az európai vagy észak-amerikai gazdasági hanyatlást; a valutaárfolyam-változásokat, a kamatlábak és a nyersanyagárak változását; konkurens termékek bevezetését; értékesítési ösztönzőket és a használt gépjárművek viszonteladási árainak csökkenését. Amennyiben ezek vagy az egyéb kockázatok/bizonytalanságok bármelyike előfordul (amelyek közül egyeseket a "kockázatjelentés" címszó alatt ismertetünk a Daimler legújabb éves jelentésében, és a "kockázati tényezők" címszó alatt a Daimler 20-F űrlapon az Értékpapír- és Tőzsdebizottsághoz benyújtott legújabb éves jelentésben), vagy ha e nyilatkozatok alapjául szolgáló feltevések nem helytállónak, akkor a tényleges eredmények eltérhetnek attól, amit a nyilatkozatokban közöltünk vagy érzékeltettünk. Ezért nem vállalunk kötelezettséget az előretekintő nyilatkozat naprakésszé tételére, az csak azon időpontra vonatkoztatható, amikor készült.

Felelősség

Az ezeken az oldalakon található információk és adatok nem jelentenek ígéretet vagy garanciát, akár kifejezetten vagy hallgatólagosan. Különösen nem jelentenek hallgatólagos egyetértést vagy garanciát az állapotra, a kereskedelmi forgalomba hozhatóságra, bizonyos célra való alkalmasságra vagy törvények és szabadalmak meg nem sértésére. Weboldalainkon más internetoldalakra mutató hivatkozások is találhatók. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy nincs befolyásunk a hivatkozásokon át elérhető oldalak kialakítására és tartalmára. Ezért nem vállalhatunk felelősséget az azokon közzétett információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. Ennek alapján ezúton elhatárolódunk ezen oldalak valamennyi tartalmától. Ez a nyilatkozat érvényes az internetoldalainkon található, külső oldalakra mutató minden hivatkozásra és azok tartalmára.

Információk az online vitarendezésről

Az Európai Bizottság egy internetes platformot hozott létre a jogviták online rendezésére (un. “OVR-Platform”). Az OVR-Platform elsődleges kapcsolati pontként működik online adásvételi szerződésekből eredő szerződéses kötelezettségek vitás ügyeinek bíróságon kívüli rendezésére.

Az OVR-Platformot az alábbi linken érheti el:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Megjegyzés a Fogyasztói vitarendezéséről szóló törvény (VSBG) 36. § paragrafusa alapján


A Daimler AG nem vesz részt fogyasztói békéltető testület előtti békéltető eljárásban a német Fogyasztói vitarendezési törvény (VSBG) rendelkezései szerint, és erre nem is kötelezett.

 

 

Az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében felelős:

Mercedes-Benz Hungária Kft. ("Mi")

Magyarország, 1133 Budapest

Váci út 96-98.

E-Mail: adatvedelem-mbhu@daimler.com

 

Felelős az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében a smart control szolgáltatásokért és a smart connected Portálért:  

E weboldalak részeiért, melyek a smart control gépkocsival kapcsolatos szolgáltatásait, valamint azok alapfunkcióit (pl. bejelentkezés, profil, beállítások, gépkocsik & Használati Feltételek) érintik, adatvédelmi szempontból a következő társaság felelős.

 

Mercedes-Benz AG

Mercedesstraße 120

70372 Stuttgart

Telefon: +49 711 17 - 0

E-Mail: dialog.mb@daimler.com

 

 1. Adatvédelem

Örülünk, hogy felkereste weboldalainkat, és hogy érdeklődik ajánlataink iránt. Komolyan vesszük személyes adatainak védelmét. Ebben az adatvédelmi tájékoztatóban elmagyarázzuk, hogyan gyűjtjük személyes adatait, mit teszünk velük, milyen célokból és milyen jogalappal tesszük ezt, és milyen jogok és igények kapcsolódnak össze ezzel az Ön számára. Ezen kívül utalunk a Daimler Adatvédelmi irányelvére is:

A Daimler Adatvédelmi irányelve

Weboldalaink használatára vonatkozó Adatvédelmi tájékoztatónk és a Daimler AG Adatvédelmi irányelve nem érvényesek az Ön tevékenységeire a közösségi hálózatok vagy más szolgáltatók olyan weboldalain, amelyeket Ön a weboldalainkon lévő hivatkozásokkal érhet el. Kérjük, tájékozódjon ezeknek a szolgáltatóknak a webhelyein adatvédelmi rendelkezéseikről.

 

 1. Az Ön személyes adatainak a gyűjtése és feldolgozása

a. Amikor Ön felkeresi weboldalainkat, bizonyos adatokat eltárolunk az Ön által használt böngészőre és operációs rendszerre vonatkozóan, az Ön látogatásának a dátumát és időpontját, a hozzáférés státuszát (pl. hogy Önnek sikerült-e behívnia egy weboldalt, vagy hibaüzenetet kapott), a weboldal funkcióinak a használatát, az Ön által valószínűleg beírt keresőfogalmakat, azt a gyakoriságot, amellyel Ön egyes weboldalakat lehív, a lehívott fájlok nevét, a továbbított adatmennyiséget, azt a weboldalt, ahonnan Ön weboldalainkra jutott, és azt a weboldalt, amelyet Ön weboldalainkról felkeres, akár azáltal, hogy Ön rákattint a weboldalainkon lévő hivatkozásokra, akár úgy, hogy egy webdomént közvetlenül beír a böngészőn ugyanannak a lapnak (ill. ugyanannak az ablaknak) a beviteli felületére, mint ahol weboldalainkat megnyitotta. Ezen kívül biztonsági okokból, különösen a weboldalaink elleni támadások vagy csalási kísérletek megelőzése és felismerése érdekében, hét napig tároljuk az Ön IP-címét és az Ön internetszolgáltatójának a nevét.

b. Egyéb személyes adatokat csak akkor tárolunk, ha Ön ezeket az adatokat pl. egy regisztráció, egy kapcsolati űrlap, egy közvéleménykutatás, egy pályázat keretében vagy egy szerződés végrehajtása céljából közli velünk, és ezekben az esetekben is csak akkor, ha ez számunkra az Ön beleegyezése vagy a hatályos jogszabályok alapján (ehhez további információkat talál alább a „Feldolgozás jogalapjai“ szakaszban) megengedett.

c. Önt sem törvény, sem szerződés nem kötelezi arra, hogy személyes adatait átadja nekünk. Előfordulhat azonban, hogy weboldalaink bizonyos funkciói a személyes adatok átadásától függnek. Ha ezekben az esetekben nem adja át a személyes adatokat, akkor az oda vezethet, hogy a funkciók nem vagy csak korlátozottan állnak rendelkezésre.

 

 1. Használati célok

a. A weboldalaink látogatása során gyűjtött személyes adatokat csak arra használjuk, hogy ezeket az oldalakat az Ön számára legkényelmesebb módon működtethessük, valamint IT-rendszereinket védjük a támadásoktól és az egyéb jogellenes cselekményektől.

b. Amennyiben Ön a részünkre személyes adatokat közöl, pl. egy regisztráció, egy kapcsolati űrlap, egy közvéleménykutatás, egy pályázat keretében vagy egy szerződés végrehajtásához, akkor mi ezeket az adatokat a fent nevezett célokra, az ügyfélkezelés céljára és – amennyiben szükséges – az esetleges üzleti folyamatok lebonyolítására és elszámolására használjuk fel, az ehhez szükséges terjedelemben.

 

 1. Személyes adatok továbbítása harmadik felek részére; Social Plug-in-ek; a szolgáltatók igénybevétele

a. Weboldalaink harmadik felek ajánlatát is tartalmazhatják. Ha Ön egy ilyen ajánlatra rákattint, akkor mi a szükséges terjedelemben továbbítjuk az adatokat az adott szolgáltatóhoz (pl. azt az adatot, hogy Ön ezt az ajánlatot nálunk találta, és adott esetben további információkat, amelyeket Ön ehhez a weboldalainkon már megadott).  

 

b. Ha weboldalainkon közösségi hálózatok – mint Facebook, Twitter és Google+ – úgynevezett „Social Plug-in-jait“ (bővítményikonjait) használjuk, akkor ezeket a következő módon kapcsoljuk be:  

Ha Ön meglátogatja weboldalainkat, akkor a bővítményikonok deaktivált állapotban vannak, azaz nem kerül sor adatok továbbítására ezeknek a hálózatoknak az üzemeltetői részére. Ha Ön a hálózatok valamelyikét használni szeretné, akkor kattintson az adott bővítményikonra, hogy közvetlen kapcsolatot építhessen fel az adott hálózat szerverével.

Ha Önnek felhasználói fiókja van a hálózatnál, és a bővítményikon aktiválása pillanatában ott be van jelentkezve, akkor a hálózat az Ön weboldalainkon tett látogatását hozzá tudja rendelni az Ön felhasználói fiókjához. Ha Ön ezt el szeretné kerülni, akkor kérjük, a bővítményikon aktiválása előtt jelentkezzen ki a hálózatból. Más Daimler-weboldalak látogatását egy közösségi hálózat nem tudja hozzárendelni, mielőtt Ön nem aktivált egy ott meglévő bővítményikont is.

Ha Ön aktivál egy bővítményikont, akkor a hálózat az ezen keresztül rendelkezésre álló tartalmakat közvetlenül továbbítja az Ön böngészőjéhez, amely hozzáköti azokat a mi weboldalainkhoz. Ebben a helyzetben olyan adattovábbításra is sor kerülhet, amelyet az adott közösségi hálózat kezdeményez és vezérel. Az Önnek a közösségi hálózathoz fűződő kapcsolatára, a hálózat és az Ön rendszere között zajló adatátvitelekre és az Ön által ezen a platformon végzett interakciókra kizárólag az adott hálózat adatvédelmi rendelkezései érvényesek.  

A bővítményikon addig marad aktív, amíg nem deaktiválja, vagy amíg Ön a cookie-jait nem törli.

Cookie-kkal kapcsolatos információk

 

c. Ha Ön rákattint egy ajánlathoz vezető hivatkozásra, vagy aktivál egy bővítményikont, akkor előfordulhat, hogy személyes adatok kerülnek az Európai Gazdasági Térségen kívül eső olyan országokban lévő szolgáltatókhoz, amelyek az Európai Unió („EU“) szemszögéből nem garantálják az EU-szabványoknak eleget tevő „megfelelő szintű védelmet“ a személyes adatok feldolgozására vonatkozóan. Kérjük, gondoljon erre a körülményre, mielőtt egy hivatkozásra rákattint, vagy egy bővítményikont aktivál, és ezzel adatainak átvitelét idézi elő.  

d. A webhelyeink üzemeltetéséhez, optimalizálásához és biztonságos kezeléséhez minősített szolgáltatókat (informatikai szolgáltatók, marketing ügynökségek) is igénybe veszünk. Csak abban az esetben továbbítunk számukra személyes adatokat, amennyiben ez szükséges a weboldalak és azok funkcióinak ellátásához és használatához, a jogos érdekek érvényesítéséhez, vagy amennyiben Ön hozzájárulását adta ehhez (lásd 8. fejezet). Az adatok továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli címzetteknek; lásd az alábbi 12. bekezdést

 

 1. Felhasználási adatok kiértékelése („nyomon követés“) és használatalapú információk („(re-)targeting“)

5.1 Általános információk

Szeretnénk internetoldalaink tartalmát célirányosan hozzáigazítani az Ön érdeklődéséhez, ezáltal javítva az Ön számára nyújtott kínálatunkat. Annak érdekében, hogy figyelemmel kísérhessük, mit részesítenek előnyben látogatóink, és melyek weboldalaink különösen népszerű részei, a következő ún. nyomonkövetési technológiákat alkalmazzuk: Adobe Analytics.  

Annak érdekében, hogy online marketingtevékenységünket (pl. banner hirdetések) célzottan az Ön felhasználói szokásai alapján megállapított érdeklődéséhez igazíthassuk, a következő ún. (re-)targeting-technológiákat alkalmazzuk: Adobe Target, Flashtalking a Simplicity Marketing Limitedtől, Google Search Ad, Google Display & Video 360. Ezeket más weboldalak felkeresésekor, amelyek ezeknek a (re-)targeting-technológiáknak a szolgáltatóival együttműködnek, kiolvassuk, és arra használjuk, hogy Önnek lehetőleg az érdeklődésének megfelelő információkat adhassunk.  

A fenti technológiák alkalmazása esetén weboldalainkon és (retargeting esetén) harmadik fél weboldalain az érdeklődését termékeink és szolgáltatásaink iránt cookie-k segítségével rögzítjük. Ennek során véletlenszerű azonosítókat (ún. cookie-azonosítókat) használunk, amelyek általunk nem kapcsolhatók össze az Ön nevével, címével vagy hasonló adataival, még akkor sem, ha az adatok számunkra (pl. egy meglevő szerződéses viszony kapcsán) ismertek lennének, kivéve, ha Ön ahhoz hozzájárult.  

További információk a fenti technológiák mindenkori szolgáltatóiról és a személyes adatok azokhoz kapcsolódó feldolgozásáról a következő hivatkozásokon találhatók:  

Adobe: https://www.adobe.com/hu/privacy.html

Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites  

Simplicity Marketing Limited: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Jogi okokból a nyomonkövetési és (re-)targeting-technológiákat részben csak az Ön kifejezett hozzájárulásával alkalmazhatjuk (ún. Opt-In – ld. 5.2 pont); más esetekben, ha úgy kívánja, megtilthatja az ilyen technológiák alkalmazását (ún. Opt-Out – ld. 5.3. pont).

 

5.2 Google marketingtermékek alkalmazása – Opt-In

A Google marketingtermékeket (pl. Search Ad, Display & Video 360) csak az Ön kifejezett hozzájárulásával alkalmazzuk, amelyet a „Hozzájárulok“ gombra kattintva az ún. Cookie Information rétegben adhat meg („Opt-In“). Hozzájárulását az Ön végfelhasználói készülékén egy cookie-ban tároljuk, annak érdekében, hogy Önnek ne kelljen weboldalaink minden egyes felkeresésekor ismét a beleegyezését kérnünk, valamint jogi okokból az IP-címmel és az időadatokkal szervereinken tároljuk; ezeket az adatokat töröljük, ill. feldolgozásukat korlátozzuk, ha Ön visszavonja a hozzájárulását, vagy legkésőbb 6 hónappal azután, hogy weboldalainkat utoljára felkereste.  

Ha később meg kívánja változtatni döntését, a következő hivatkozásra kattintva vonhatja vissza hozzájárulását:  

A Google marketingtermékek használatához való hozzájárulás visszavonása

Annak érdekében, hogy törölhesse az Ön hozzájárulásával látogatása során weboldalainkon egy visszavonás előtt elhelyezett, a Google marketingtermékekhez kapcsolódó cookie-kat, kérjük, keresse fel a Google weboldalait; ezen adatvédelmi tájékoztató létrehozásakor a következő hivatkozást használhatja ehhez:  

https://adssettings.google.de/anonymous

 

 

5.3 Más szolgáltatók technológiáinak használata – Opt-Out  

Amennyiben nem szeretné, hogy az említett nyomonkövetési és (re-)targeting-technológiák alkalmazásával információkat gyűjtsünk és értékeljünk ki a weboldalon tett látogatásáról, akkor bármikor élhet a jövőre vonatkozó tiltás lehetőségével („Opt-Out“).

Hozzájárulása visszavonásának technikai megvalósítása céljából böngészőjében egy Opt-Out cookie elhelyezésére kerül sor. Ez a cookie csak az Ön tiltásának a hozzárendelésére szolgál. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Opt-Out cookie műszaki okokból csak abban a böngészőben működik, amelyben elhelyezték. Ha a cookie-kat törli, vagy egy más böngészőt, illetve más végfelhasználói eszközt használ, meg kell ismételnie az Opt-Out eljárást.

A továbbiakban találja a mindenkori Opt-Out-lehetőségeket az egyes technológiákhoz:

 

Adobe Analytics: https://www.adobe.com/hu/privacy/opt-out.html

Flashtalking: https://www.flashtalking.com/optout/

Ön a cookie-knak és az érdeklődésére vonatkozó információknak a részt vevő külső szolgáltatók általi használatát a következő weboldalon kezelheti és deaktiválhatja:

https://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices

 

Adatátvitel az úgynevezett harmadik országokba Nyomonkövetési és retargeting technológiák használatakor az adatok továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli címzetteknek; lásd az alábbi 12. bekezdést.

 

 1. Biztonság

Műszaki és szervezési biztonsági intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az Ön általunk kezelt adatait manipulációk, elvesztés, megsemmisülés és illetéktelen személyek általi hozzáférés ellen védjük. Biztonsági intézkedéseinket a műszaki fejlődésnek megfelelően folyamatosan javítjuk.

 

 1. A feldolgozás jogalapjai

a. Amennyiben Ön számunkra személyes adatainak a feldolgozásához hozzájárulását adta, akkor ez képezte a feldolgozás jogalapját (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont).

b. Egy Önnel kötendő szerződés létrehozása vagy teljesítése érdekében a személyes adatok feldolgozására vonatkozóan a GDPR 6. cikk 1. bek. b) pont képezi a jogalapot.

c. Amennyiben az Ön személyes adatainak a feldolgozása jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges (pl. az adatok megőrzéséhez), akkor mi erre a GDPR 6. cikk 1. bek. c) pontja alapján vagyunk jogosultak.

d. Ezenkívül személyes adatokat dolgozunk fel jogos érdekeink, valamint harmadik személyek jogos érdekeinek érvényesítése céljából a GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja alapján. IT-rendszereink működőképességének megőrzése, de saját és idegen termékek és szolgáltatások (közvetlen) forgalmazása és az üzleti kapcsolatok jogilag szükséges dokumentálása ilyen jogos érdekek. Az érdekek mindenkor szükséges mérlegelése során kiváltképpen figyelembe vesszük a személyes adatok fajtáját, a feldolgozás célját, a feldolgozás körülményeit és az Ön személyes adatai bizalmas kezelésére vonatkozó érdekeit.

 

 1. Az Ön személyes adatainak törlése

Az Ön IP-címét és internetszolgáltatójának a címét, amelyeket csak biztonsági okokból tárolunk, hét nap elteltével töröljük. Egyébként töröljük személyes adatait, amint az a cél, amelyhez az adatokat gyűjtöttük, és feldolgoztuk, megszűnik. Ezen az időponton túl csak akkor kerül sor a tárolásra, ha ez az Európai Unió ránk érvényes törvényei, rendeletei vagy egyéb jogszabályai szerint, illetve egy harmadik ország (amennyiben ott biztosított a megfelelő adatvédelmi szint) jogszabályai alapján szükséges. Amennyiben a törlés egyes esetekben nem lehetséges, a megfelelő személyes adatokat megjelöljük, hogy azok jövőbeli feldolgozását korlátozhassuk.

 

 1. Az érintettek jogai

a. Mint az adatfeldolgozás által érintett személy, Önnek joga van a tájékoztatásra (15. cikk GDPR), a helyesbítésre (16. cikk GDPR), az adattörléshez (17. cikk GDPR), az adatkezelés korlátozásához (18. cikk GDPR), valamint az adathordozhatósághoz (20. cikk GDPR).

b. Ha Ön hozzájárult személyes adatainak az általunk végzett feldolgozásához, akkor joga van hozzá, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Személyes adatai feldolgozásának a visszavonásig tartó jogszerűségét ez a visszavonás nem érinti. Ez ugyanúgy nem érinti ezeknek az adatoknak egy más jogalapon történő további feldolgozását, pl. jogi kötelezettségek teljesítése céljából (v.ö. "A feldolgozás jogalapjai" szakasz).

C. A KIFOGÁS JOGA

JOGA VAN HOZZÁ, HOGY KÜLÖNLEGES HELYZETÉBŐL ADÓDÓ OKOKBÓL AZ ÖNT ÉRINTŐ SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA ELLEN, AMELYRE A 6. CIKK 1 E) BEK. GDPR ALAPJÁN (ADATFELDOLGOZÁS KÖZÉRDEKBŐL) VAGY A 6. CIKK 1 F) BEK. GDPR ALAPJÁN (ADATFELDOGOZÁS AZ ÉRDEKEK MÉRLEGELÉSE ALAPJÁN) KERÜL SOR, KIFOGÁST EMELJEN. AMENNYIBEN KIFOGÁST EMEL, AKKOR SZEMÉLYES ADATAIT CSAK AKKOR DOLGOZZUK FEL TOVÁBB, AMENNYIBEN EHHEZ KÉPESEK VAGYUNK OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ JOGOS INDOKOKAT IGAZOLNI, AMELYEK TÚLTESZNEK AZ ÖN ÉRDEKEIN, JOGAIN ÉS SZABADSÁGAIN, VAGY AMENNYIBEN A FELDOLGOZÁS A JOGI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE, GYAKORLÁSÁRA VAGY VÉDELMÉRE SZOLGÁL.

d. Kérjük, hogy igényeit vagy nyilatkozatait lehetőleg az alábbi elérhetőségre küldje:

adatvedelem-mbhu@daimler.com

e. Ha nézete szerint személyes adatainak a feldolgozása megsérti a törvényi előírásokat, akkor joga van hozzá, hogy panaszt emeljen valamelyik illetékes adatvédelmi hatóságnál (77. cikk GDPR).

 

 1. Hírlevél

Ha Ön a weboldalunkon kínált valamelyik hírlevélre feliratkozik, akkor a hírlevél-feliratkozáskor megadott adatokat, amennyiben Ön azok további felhasználásához nem járul hozzá, csak a hírlevél megküldéséhez használjuk. Előfizetését a hírlevélben található lemondási lehetőséget használva bármikor lemondhatja.

 

 1. A Daimler AG központi hozzáférés-szolgáltatása

A Daimler AG központi hozzáférés-szolgáltatása segítségével a Daimler-csoportnak és márkáinak az ehhez a szolgáltatáshoz csatlakoztatott minden weboldalára és alkalmazásaiba bejelentkezhet. A központi hozzáférés-szolgáltatásra érvényes használati feltételek külön adatvédelmi szabályozásokat tartalmaznak. Ezeket a használati feltételeket a csatlakozó weboldalak és alkalmazások bejelentkezési oldalain találja a „Hozzáférési feltételek“ pontban.

 

 1. Adatátvitel az Európai Gazdasági Térségen kívüli címzetteknek

Szolgáltatók (lásd a 4. d. Pontot), a nyomon követés és retargeting (lásd az 5. pontot) alkalmazásakor a személyes adatoka az Európai Unión (EU), Izlandon, Liechtensteinen és Norvégián( = Európai Gazdasági Térség) kívüli országokban lévő címzetteknek továbbíthatók és ott feldolgozhatók, különösen az USA-ban, Indiában.

A következő országok az EU szempontjából nézve megfelelő adatvédelmi szintet biztosítanak (az úgynevezett „megfelelőség”), amely megfelel az uniós szabványoknak: Andorra, Argentína, Kanada (korlátozott), Feröer-szigetek, Guernsey, Izrael, Man-sziget, Japán, Jersey, Új-Zéland, Svájc, Uruguay. Más országokban található címzettekkel megállapodást kötünk EU-s általános szerződéses feltételek, kötelező erejű vállalati előírások vagy az EU-US. / Svájc-US. Privacy Shield alkalmazásáról annak érdekében, hogy „megfelelő szintű biztonságot” nyújtsanak a jogi előírásokkal összhangban. További információkat a 9.d. fejezetben rögzített elérhetőségeken kaphat.

 

 1. Cookie-k

Az általunk használt cookie-kkal és funkcióikkal kapcsolatos információkat a cookie-kkal kapcsolatos megjegyzéseinkben találja.

Cookie-kkal kapcsolatos megjegyzések

 

 

Állapot: 2019. augusztus

 

Tudnivalók a cookie-k alkalmazásáról, valamint a felhasználási adatok kiértékeléséről és az elemző eszközök felhasználásáról

Cégünk, a Mercedes-Benz Hungária Kft., Budapest, Váci út 96-98., 1133, Hungária vagy Mercedes-Benz AG, Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart, Németország, cookie-kat és hasonló szoftvereszközöket alkalmaz, mint például Web/DOM Storage vagy Local Shared Objects (ún. „Flash-cookie-k“) (összefoglalóan: „cookie-k“). A cookie-k működési elvéről, alkalmazásáról, valamint felhasználási céljairól az alábbiakban találhat információkat. A személyes adatok kezeléséről – a cookie-kban is – az Adatvédelmi tájékoztatónk (kiváltképpen a 3., 4. és 5. pontban) tartalmaz kiegészítő információkat.  

Adatvédelmi tájékoztató

 1. A cookie-k funkciója és alkalmazása

a. A cookie-k olyan kisméretű adatállományok, amelyeket azok a weboldalak helyeznek el az Ön asztali számítógépén, laptopján vagy mobilkészülékén, amelyeket Ön meglátogat. Ebből például megállapíthatjuk, hogy az Ön készüléke és a mi weboldalaink között létrejött-e már korábban kapcsolat, figyelembe vehetjük az Ön által előnyben részesített nyelvet vagy más beállításokat, meghatározott funkciókat (pl. Online-Shop, gépkocsi-konfigurátor) kínálhatunk Önnek, vagy a használat alapján felismerhetjük érdeklődését. A cookie-k személyes adatokat is tartalmazhatnak.

b. Azzal, hogy weboldalainkat használja, hozzájárul a cookie-k használatához – kivéve a Google marketingtermékek cookie-jait. A Google marketingtermékek cookie-jait (pl. Google Search Ads, Google Display & Video 360) csak az Ön kifejezett hozzájárulásával alkalmazzuk.  

Weboldalainkat azonban anélkül is meglátogathatja, hogy használatukkal hozzájárulna a cookie-k használatához. Azaz elutasíthatja a használatukat, és bármikor törölheti a cookie-kat, ha készülékén a megfelelő beállításokat elvégzi. Ez a következő módon történik:

i. A legtöbb böngésző úgy van beállítva, hogy a cookie-kat automatikusan elfogadja; ezt a beállítást azonban többnyire módosíthatja. A meglévő cookie-kat bármikor törölheti. Azt, hogy ez hogyan lehetséges az Ön által használt böngésző, illetve készülék esetén, a gyártó útmutatójában találhatja meg.

ii. A Web/DOM Storage tartalmakat bármikor törölheti. Azt, hogy ez hogyan lehetséges az Ön által használt böngésző, illetve készülék esetén, a gyártó útmutatójában találhatja meg.

iii. A Local Shared Objects deaktiválásáról és törléséről a következő hivatkozáson találhat információkat:  

Információk a Local Shared Objects-ről

iv. Ahogyan a cookie-k alkalmazása, ugyanúgy elutasításuk vagy törlésük is a használt készülékhez, továbbá az éppen használt böngészőhöz kapcsolódik. Tehát a cookie-kat minden készülékén és több böngésző használata esetén minden böngészőben külön el kell utasítania, illetve törölnie kell.

c. Ha nem engedélyezi a cookie-kat, vagy törli azokat, akkor előfordulhat, hogy weboldalaink nem minden funkciója fog rendelkezésére állni, vagy egyes funkciók csak korlátozottan használhatók.

d. A cookie-kat a következő kategóriákba soroljuk:

i. Feltétlenül szükséges cookie-k (1. típus)

Ezekre a cookie-kra feltétlenül szükség van a weboldalak funkcióinak működéséhez. Ezek nélkül például nem biztosíthatnánk Önnek az olyan szolgáltatásokat, mint a gépkocsi-konfigurátor.

ii. Funkció-cookie-k (2. típus)

Ezek a cookie-k megkönnyítik a weboldalak kezelését, és javítják azok funkcióit. A funkció-cookie-kban tároljuk például az Ön nyelvbeállításait.

iii. Teljesítmény-cookie-k (3. típus)

Ezek a cookie-k arról gyűjtenek információkat, hogy Ön milyen módon használja weboldalainkat. Így megállapíthatjuk internetkínálatunk különösen népszerű részeit, javítva ezzel az Ön számára nyújtott kínálatunkat (ún. nyomon követés). További információk Adatvédelmi tájékoztatónk 5. pontjában találhatók.

iv. Harmadik fél által létrehozott cookie-k (4. típus)

Ezeket a cookie-kat harmadik fél, pl. közösségi hálózatok, mint Facebook, Twitter és Google+ – amelyek tartalmait a weboldalainkon található „Social Plug-in-okkal“ integrálhatja –, valamint a (re-)targeting-technológiák szolgáltatói helyezik el, amelyek segítségével online marketingtevékenységünket célzottabban az Ön igényeihez és érdeklődéséhez igazíthatjuk. További információk Adatvédelmi tájékoztatónk 4. és 5. pontjában találhatók.

Adatvédelmi tájékoztató

 

A következő cookie-kat használjuk weboldalainkon:

NévIsmertetésTípus
amcv_*Tárolja az egyedi látogatói azonosítót, amelyet az Experience Cloud Solutions használ.3
sgvocsrefMenti a csref kampányparamétert a kettős számítás elkerülése érdekében – a weboldal látogatásának időtartamára.3
sgvopidMenti a pid kampányparamétert a kettős számítás elkerülése érdekében –a weboldal látogatásának időtartamára.3
sgvov*A követés során használt különböző paramétereket/értékeket ment a kettős számítás elkerülése érdekében – a weboldal látogatásának időtartamára.3
sgvoc*A követés során használt különböző paramétereket/értékeket ment a kettős számítás elkerülése érdekében – a weboldal látogatásának időtartamára.3
sgapvv*A követés során használt különböző paramétereket/értékeket ment ennek az értéknek a megőrzése céljából – a weboldal látogatásának időtartamára.3
sgapvc*A követés során használt különböző paramétereket/értékeket ment ennek az értéknek a megőrzése céljából – a weboldal látogatásának időtartamára.3
sgapvcsrefMenti a csref paramétert ennek az értéknek a megőrzése céljából – a weboldal látogatásának időtartamára.3
s_gpv*A követés során használt különböző paramétereket/értékeket ment ennek az értéknek a megőrzése céljából – a weboldal látogatásának időtartamára.3
s_visitEgy értéket ment, amely jelzi, hogy a felhasználó mikor kezdte meg a weboldal látogatását.3
s_getNewRepeatEgy értéket ment, amely jelzi, hogy a felhasználó korábban felkereste-e ezt az oldalt.3
s_ccEzt a cookie-t a JavaScript code állítja be és olvassa be annak meghatározására, hogy engedélyezve vannak-e cookie-k (simply set to "True")3
s_sqEzt a cookie-t a JavaScript code állítja be és olvassa be abban az esetben, ha engedélyezve van a ClickMap functionality és az Activity Map functionality; arra vonatkozóan tartalmaz információt, hogy a felhasználó előzőleg melyik linkre kattintott3
s_viEgyedi látogatói azonosító idő/dátum bélyegző3
s_fidTartalék egyedi látogatói azonosító idő/dátum bélyegző3
omniture_optoutEzek a cookie-k arra vonatkozóan tárolnak információt, hogy engedélyezhető-e a látogató felhasználói viselkedésének az elemzése.4
mboxEz az Adobe Target cookie az Ön látogatói viselkedéséről gyűjt információkat. Az adatokat weboldalunk javítására és arra használjuk, hogy az Önnek legérdekesebb tartalmakat kínáljuk2
flashtalkingad1Ez a cookie arról szolgáltat információt, hogy a végfelhasználó miként használja a weboldalt, valamint azokról a hirdetésekről tájékoztat, amelyeket a végfelhasználó megtekintett a szóban forgó weboldal meglátogatása előtt.3

 

Állapot: 2019. augusztus

 

 

WLTP

A WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure), azaz az új fogyasztás- és kipufogógáz-ellenőrzési eljárás jobb átláthatóságot biztosít. Folyamatos bevezetéssel lép az NEDC (új európai menetciklus) helyére. A WLTP minden EU-tagország számára kötelező érvényű. Más országok későbbi időpontban vizsgálják meg a bevezetését. 

 

Információ a WLTP-re és az NEDC-re vonatkozóan

 1. szeptember 1-jétől a WLTP-vel egy új fogyasztás- és kipufogógáz-ellenőrzési eljárás került bevezetésre, amely a valós gépkocsihasználathoz közelebb álló teszteredményeket szolgáltat, mint az eddigi NEDC. 2017 szeptemberétől minden új fejlesztésű gépkocsi, ill. új hajtóművel felszerelt gépkocsi tanúsító vizsgálata a WLTP szerint történik. 2018 szeptemberétől a WLTP-előírások minden további, újonnan forgalomba helyezett gépkocsira vonatkozik. Ennek megfelelően a smart 2018 augusztusáig ellenőrzi személygépkocsi-portfólióját a WLTP szerint. Az átmeneti fázisban párhuzamosan kínál a WLTP és az NEDC szerint vizsgált gépkocsikat. A továbbiakban egy a WLTP keretfeltételeivel levezetett NEDC-fogyasztásérték áll rendelkezésre, amely nagyobb értéket jelent. 2020-ig ez található meg az értékesítési dokumentumokban.

A WLTP és az NEDC összehasonlítása

 WLTPNEDC
Indítási hőmérséklethideghideg
Ciklusidőtartam1800 s 1180 s 
Állásidő242 s 267 s 
Leállási arány13,4% 22,6% 
Távolság23 262 m 10 931 m 
Maximális sebesség 131,3 km/óra 120 km/óra 
Átlagsebessége 46,5 km/óra 33,35 km/óra 
Az eljárás az adott modell opcionális felszereltségét figyelembe veszi a tömeg, az aerodinamikai jellemzők, a gördülési ellenállás, az elektromos hálózat igénybe vétele szempontjából; klímaberendezés nélkül 

a gumiabroncsok kivételével nem veszi figyelembe;  

klímaberendezés nélkül

Hőmérséklet23°C 

25 +/- 5°C

 

Mit jelent ez Önnek mint ügyfélnek?

A WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) bevezetése átláthatóbbá teszi az üzemanyag-fogyasztást. Az ügyfelek számára előnyt jelent, hogy a WLTP a valós használatot jobban visszatükröző összehasonlítási alapot nyújt a különböző gépkocsimodellek fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékeinek összevetéséhez. Az eltérő peremfeltételek következtében azonban a CO2-kibocsátási és fogyasztási értékek is módosulnak: egy műszakilag azonos kialakítású gépkocsinak az eljárásból kifolyólag a WLTP szerint nagyobb CO2- és fogyasztásértékei lesznek, mint az NEDC (új európai menetciklus) esetén. Ennek hátterében például az opcionális felszereltségek figyelembevétele és az új ciklus szigorúbb feltételei állnak.

A WLTP pontos értékeket szolgáltat.

A WLTP figyelembe veszi a gépkocsik egyedi felszereltségeit, ezért az értékei pontosabbak, mint az NEDC esetén – azaz megfelelően jellemzik az adott gépkocsit. A gépjármű eddig megszokott mindennapi használatában nincs változás.
A járműiparban 2017. szeptember 1-jétől új eljárás kerül bevezetésre a fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek ellenőrzésére. Minden újonnan minősítésre kerülő gépkocsitípus vizsgálata a WLTP szerint történik. Ezzel párhuzamosan továbbra is meghatározásra kerül az NEDC-fogyasztásérték, és ez egyedüli érvényes fogyasztásértékként van megadva a hirdetési anyagokban.
A smart 2018 szeptemberéig fokozatosan egész kínálatát tanúsítja a WLTP szerint. Ettől az időponttól kezdve előreláthatólag az új WLTP-értékek szerepelnek minden értékesítési, valamint minden további közzétett dokumentumban. A kifutó modelleket az NEDC-fogyasztás szerint tanúsítjuk.

A WLTP-ciklus bevezetése.

A WLTP célja az ellenőrzési eljárások világszintű harmonizálása. Feladata az, hogy az NEDC-eljáráshoz képest a valós gépkocsihasználathoz közelebb álló teszteredményeket szolgáltasson. A használt autókat nem érinti ez az átállás, ezek továbbra is megtartják tanúsított NEDC-értékeiket. Legalább 2020 végéig valamennyi gépkocsinál meghatározásra kerülnek mind a WLTP-, mind az NEDC-értékek. Ezek az adott gépkocsi tanúsító vizsgálatától kezdve párhuzamosan megtalálhatók a gépkocsi hivatalos irataiban. 2021-től a meghatározott WLTP-értékek az egyedüli fogyasztás- és károsanyag-kibocsátási értékek az összes személygépkocsi esetén, amennyiben az adott EU-tagország megfelelően módosította adórendszerét. A WLTP tulajdonképpeni tesztfázisai, amelyekhez a WLTC rövidítést használjuk, három osztályba sorolhatók. Majdnem minden személygépkocsi ellenőrzése a 3. osztályú WLTC (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle) szerint történik. Ez minden olyan személygépkocsira érvényes, amelynek teljesítmény–tömeg aránya nagyobb, mint 34 kW/t (46 LE/t saját tömeg).

WLTP: jobb átláthatóság.

A WLTP-nek köszönhetően a smart-ügyfelek gépkocsi-specifikus, a valós használatot jobban visszatükröző és átláthatóbb fogyasztási értékeket kapnak kézhez. A több gyártóra és modellre kiterjedő összehasonlíthatóság megmarad, a meghatározott fogyasztásértékek ugyanakkor közelebb állnak a mindennapi fogyasztáshoz, és differenciáltabb tényezőket vesznek figyelembe, mint az NEDC. A smart támogatja a valós használatot jobban visszatükröző, új labortesztet és a közutakon végzett méréseket. Ennek eredményeként a smart-ügyfelek nagyobb átláthatóságot és biztonságot élvezhetnek. A WLTP és az RDE (Real Driving Emissions) bevezetésével fontos lépést teszünk ebbe az irányba.

Mit jelent ez az ügyfelek számára?

A jövőben az ügyfelek az opcionális felszereltségek kiválasztásával az eddigieknél pontosabban meghatározhatják gépkocsimodelljük CO2-értékét. A pontos tájékoztatás és a lehető legnagyobb átláthatóság biztosítása érdekében a smart aktívan követi a WLTP-bevezetés fázisait, valamint célzottan informálja a kereskedőket és az ügyfeleket. Ennek megfelelően új, az adott felszereltségtől függő jelzési eljárást használunk, amely a legalacsonyabb energiaszükségletűtől kezdve a legnagyobb energiaszükségletűig mutatja meg a modelleket. Számokban kifejezve ez a „WLTP Low“-tól (minimális opcionális felszereltség) a „WLTP High“-ig (maximális opcionális felszereltség) terjed.

Így igényelheti RDE-eredményeit.

Megtudhatja gépkocsija valós feltételek mellett mért károsanyag-kibocsátási értékeit.

A Real Driving Emissions (RDE) megadja a személy- és tehergépkocsik, valamint buszok mindennapi használatban érvényes, valós vezetési feltételek melletti károsanyag-kibocsátását. Eddig a típusengedélyezéshez szükséges kipufogógáz-méréseket kizárólag ellenőrző padokon végezték. Az RDE (EU) 427/2016 2016 márciusában történt érvénybe lépése óta a károsanyag-kibocsátást előre meghatározott keretfeltételek mellett a valós használat közben is meg kell mérni. Ez a 2017 szeptemberétől követendő, a valós használatra vonatkozó RDE-határértékekkel együtt fontos lépést jelent az autózás tisztább és kisebb károsanyag-kibocsátású jövője felé.

A smart gépkocsik általunk mint gyártó és független, államilag tanúsított műszaki szolgáltatók által megadott RDE-eredményeit smart gépkocsija PEMS-tesztcsaládjának a megadásával ezen a linken kérheti le: https://www.acea.be/publications/article/access-to-euro-6-rde-monitoring-data.

A smart modellek WLTP mérési eredményei.

ModellcsaládCO2-kibocsátás, min. (kombinált)CO2-kibocsátás, max. (kombinált)Hatótávolság, min.Hatótávolság, max.Áramfogyasztás, min.Áramfogyasztás, max.
smart fortwo 52 kW131 g/km  [1] 142 g/km [1]    
smart fortwo 66 kW128 g/km [1]139 g/km [1]    
smart EQ fortwo0 g/km [1]0 g/km [1]111 km [1]133 km [1]16,1 kWh/100 km [1]25,0 kWh/100 km [1]
smart fortwo cabrio 52 kW135 g/km [1]145 g/km [1]    
smart fortwo cabrio 66 kW132 g/km [1]145 g/km [1]    
smart EQ fortwo cabrio0 g/km [1]0 g/km [1]111 km [1]130 km [1]16,5 kWh/100 km [1]25,2 kWh/100 km[[1]
smart forfour 52 kW135 g/km [1]145 g/km [1]    
smart forfour 66 kW132 g/km [1]139 g/km [1]    
smart EQ forfour0 g/km [1]0 g/km [1]107 km [1]130 km [1]16,5 kWh/100 km [1]25,9 kWh/100 km [1]

 

Gyakori kérdések.

 

Mi a WLTP?

A WLTP a „Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure” rövidítése: egy ellenőrzési eljárás, amellyel görgős tesztpadon mérik a gépkocsi fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékeit. A WLTP az előző ellenőrzési eljárás, az NEDC helyére lép, és 2017. szeptember 1. óta fokozatosan vezetik be.

A WLTP a dinamikus ellenőrzési folyamatai miatt sokkal jobban megközelíti a tényleges menet közbeni feltételeket, mint az eddigi eljárások. A WLTP-re a lényegesen intenzívebb gyorsítás, valamint a sokkal dinamikusabb vezetési profil jellemző. A legnagyobb sebesség ennek megfelelően 131 km/órára, az átlagsebesség pedig 47 km/órára nő.

A menetidő 10 perccel hosszabb, a görgős próbapadon szimulált autópályás vezetés részaránya magasabb, miközben az állásidők rövidebbek. Az útszakasz megduplázódik 23 kilométerre.

A sebességfokozat-váltási pontok meghatározása a gépkocsinak és a hajtásláncnak megfelelően már a mérés előtt megtörténik. A jövőben az értékek kiszámításánál figyelembe veszik azokat az opcionális felszereltségeket, amelyek befolyásolják a gépkocsi aerodinamikai jellemzőit, gördülési ellenállását vagy tömegét. A komfortfunkciók áramfogyasztását szintén felhasználják a CO2-érték kiszámításához. A WLTP első fokozatában csak a klímaberendezés képez kivételt. A WLTP célja az, hogy az egész világon kötelező érvényű előírássá váljon.

Az Európai Unió tagállamai elöl járnak a bevezetésében. Az eljárás segít összehasonlítani egymással a különböző gyártók gépjárműveinek üzemanyag-fogyasztását és károsanyag-kibocsátását. Emellett hozzájárul ahhoz, hogy hatóságilag ellenőrizhetők legyenek a törvényileg meghatározott kipufogógáz-határértékek – mint szénhidrogén (HC), szén-monoxid (CO), nitrogén-oxidok (NOx) és szilárd égésmaradványok határértékei – betartása.

Mi a WLTC?

A WLTP menetciklusainak elnevezése „WLTC”, azaz Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle. A különféle gépkocsitípusokhoz a WLTP keretében három különböző menetciklust fejlesztettek ki, amelyek figyelembe veszik az adott teljesítmény–tömeg arányt. Az EU-n belül forgalomba helyezett személygépkocsikat, amelyek teljesítmény–tömeg aránya nagyobb, mint 34 kW/t (46 LE/t), túlnyomórészt a WLTC 3. osztályába soroljuk. A 3. osztályba tartozó gépkocsik tesztciklusa négy részből áll: Low, Medium, High, Extra High. Ezek a lakott területen belüli, azon kívüli, valamint a gyorsforgalmi utakon és az autópályákon történő gépkocsihasználatot szimulálják.

Mi az NEDC?

Az NEDC (új európai menetciklus) a jelenleg érvényes ellenőrzési ciklus a személygépkocsik számára. Az első európai menetciklust 1970-ben vezették be azzal a céllal, hogy a vásárlók több gépjárműgyártóra kiterjedően összehasonlítható és reprodukálható értékeket kaphassanak a gépkocsikról. 1992-ben ezt kibővítették a városi közlekedés figyelembe vételével. Az NEDC átlagsebessége 34 km/órás értékkel kicsinek számít, hasonlóan a gyorsulási előírásaihoz és a 120 km/órával megadott maximális sebességhez. A ciklus szakaszainak meghatározása már nem felel meg a különböző utakon történő közlekedés jelenlegi átlagos megoszlásának.

Az NEDC nem használja fel a mérési eredmények kiszámításához az aerodinamikai jellemzőket és a tömeget, de a kiegészítő felszereltségek és a komfortfunkciók, mint például klímaberendezés, rádió vagy ülésfűtés, energiafogyasztását sem. Ezenkívül számolnunk kell még olyan technológiai paraméterekkel is, amelyek miatt az értékek messzebbre kerülnek a valós adatoktól.

A start-stop-rendszer például viszonylag nagy befolyást gyakorol az NEDC értékeire, mert erre az állásidők nagy részaránya jellemző. A kézi kapcsolású sebességváltóval felszerelt gépkocsiknál a mérések nem veszik figyelembe a gépjármű-specifikus paramétereket a fokozatváltási időpontok meghatározásánál.

Mindez ahhoz vezethet, hogy a fogyasztási adatok túlságosan nagymértékben különböznek a valóságos üzemeltetésre jellemző értékektől. A folyamatos műszaki fejlődés miatt az NEDC már meghaladottá vált.

Mi az RDE?

Az RDE a „Real Driving Emissions” rövidítése, amely egy a közutakon végzett tesztet jelent a károsanyag-kibocsátás ellenőrzésére. Ez az eljárás a gépkocsiknak a közúti forgalomban, valós körülmények mellett ellenőrzött károsanyag-kibocsátását határozza meg. Eddig a típusengedélyezéshez szükséges kipufogógáz-méréseket kizárólag ellenőrző padokon végezték. A károsanyag-kibocsátás mérését 2016 márciusától, definiált feltételek mellett, a valós közlekedésben is végre kell hajtani. Egy PEMS-készülék (Portable Emissions Measurement System) segítségével a kibocsátott nitrogén-oxid (NOx), valamint szén-monoxid (CO) mérését végzik el. Később a szilárd égésmaradványok kibocsátásának mérése is belekerül a folyamatba. Ennél a módszernél nincs meghatározott ciklus, a gépkocsival való haladás és a mérés a valós hétköznapi forgalomban, a közúti közlekedésre vonatkozó szabályok betartásával zajlik. A gépkocsik 90 és 120 perc közötti időtartamban közutakon közlekednek, egy-egy harmadban városi forgalomban, országúton, illetve autópályán. A városban való közlekedés közben a megadott átlagsebesség 15 és 30 km/óra között van; autópálya esetén 90 és legalább 110 km/óra közötti sebességet kell választani, és nem szabad túllépni a 145 km/óra értéket. A külső hőmérsékletnek 0 és 30 °C között kell lennie, a klímaberendezés be van kapcsolva.

A tesztút nem vezethet a tengerszint feletti 700 méternél magasabban, és csak 100 méter szintkülönbség lehet benne. 2017 szeptemberétől az RDE folyamán, a közutakon végzett tesztek alatt be kell tartani a károsanyag-kibocsátási határértékekre vonatkozó Euro 6 előírást. Ez első lépésben az újonnan minősítésre kerülő típusokra vonatkozik 2017. szeptember 1-jétől, majd legkésőbb 2019. szeptember 1-jétől már minden típusra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercedes-Benz AG

Kérdezni szeretnél, vagy több információra lenne szükséged? Vedd fel a kapcsolatot tanácsadó munkatársainkkal! 
Hívd Call Centerünket a 00800-277 77 777 számon (a mobiltelefon-hálózatból történő hívás díja ettől eltérő lehet),

vagy írj egy üzenetet a kapcsolati űrlap használatával!

 

Mercedes-Benz Hungária Kft.

E-mail: internet-hu@daimler.com

 

[1] A megadott értékek meghatározása az előírt mérési eljárásnak megfelelően történt. Az áramfogyasztást és a hatótávolságot a 692/2008/EK rendelet alapján állapítottuk meg. Az áramfogyasztás és a hatótávolság függnek a gépkocsi-konfigurációtól. További információk az új személygépkocsik hivatalos üzemanyag-fogyasztásáról és hivatalos specifikus CO2-kibocsátásáról a „Kézikönyv az új személygépkocsik üzemanyag-fogyasztásáról és CO₂-kibocsátásáról“ c. kiadványban találhatók, amely minden értékesítési ponton és a Deutsche Automobil Treuhand GmbH-nál, a www.dat.de oldalon térítésmentesen beszerezhető.