Ponuđač / zaštita podataka

Pružatelj usluga

Pravne napomene

Napomene u vezi zaštite podataka

Kolačići

Potrošnja i emisije

Kontakt

Star Import d.o.o.

Generalni distributer Mercedes-Benz AG za Hrvatsku

Kovinska 5
10090 Zagreb
telefon: +385 1 43 56 602
fax: +385 1 43 56 683
E-mail: marketing@starimport.hr

OIB: 78312279901
MBS: 080862555

Temeljni kapital:
11.250.000,00 kuna uplaćen u cijelosti

Broj računa:
OTP banka, Split
HR3824070001100500744
 

Ovlaštene osobe za zastupanje:
Igor Geršak, direktor
Heinz Schneiter, direktor

Star Import društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge upisano je pri Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Autorska prava

Copyright 2019 Daimler AG. Sva prava pridržana. Svi tekstovi, slike, grafike, zvučni i video zapisi te animacije kao i njihovi aranžmani podliježu autorskom pravu i drugim zakonima kojima se štiti intelektualno vlasništvo. Nije dozvoljena njihova uporaba u komercijalne svrhe kao ni njihovo kopiranje ili mijenjanje u svrhu njihove uporabe na drugim internetskim stranicama. Neke Daimlerove internetske stranice sadrže materijale koji su zaštićeni autorskim pravom onih koji su ih stavili na raspolaganje.

 

Proizvodi i cijene

Moguće je da je nakon zaključenja priprema za objavu pojedinih stranica došlo do izmjena proizvoda ili usluga. Proizvođač pridržava pravo izmjena konstrukcije ili forme, odstupanja u nijansama boje te izmjena opsega isporuke ili usluga za trajanja roka isporuke ako te izmjene, odnosno odstupanja, nisu na štetu kupca te uzimajući u obzir interese Daimlera AG. Prikazi mogu sadržavati dodatnu i posebnu dodatnu opremu ili druge elemente koji nisu dio serijske opreme ili usluga. Odstupanja u boji tehnički su uvjetovana. Pojedinačne stranice mogu sadržavati vrste i usluge koje nisu dostupne u nekim zemljama. Informacije o zakonskim, pravnim i poreznim propisima i učincima vrijede samo za Saveznu Republiku Njemačku. Osim ako nije drugačije naznačeno u uvjetima prodaje ili isporuke, na snazi su aktualne cijene na dan isporuke. Navedene su preporučene maloprodajne cijene za naše ovlaštene prodavatelje. Molimo da se stoga o aktualnom stanju raspitate u smart centru ili kod ugovornog partnera.

 

Robne marke

Ako nije navedeno drukčije, svi zaštitni znakovi navedeni na internetskim stranicama Daimlera AG zakonski su zaštićeni znakovi društva Daimler AG, a to se posebno odnosi na nazive modela te na sve logotipe i ambleme društva.

 

Licencna prava

Daimler AG želi Vam ponuditi inovativne i informativne internetske stranice. Stoga se nadamo da Vas ta naša kreativna nastojanja oduševljavaju u jednakoj mjeri kao i nas. Međutim, nadamo se da ćete razumjeti da Daimler mora zaštititi svoje intelektualno vlasništvo, uključujući patente, zaštitne znakove i autorska prava te da ove internetske stranice ne mogu osigurati licencna prava na intelektualno vlasništvo Daimlera.

 

Izjave koje se odnose na budućnost

Mnoge internetske stranice sadržavaju izjave koje se odnose na budućnost i koje se temelje na uvjerenjima menadžmenta Daimlera AG. Korištenjem riječi poput „očekivati”, „procjenjivati”, „računati s”, „namjeravati” i „planirati” na ovim se internetskim stranicama identificiraju izjave usmjerene na budućnost. Takve izjave odražavaju gledište Daimlera AG u pogledu budućih događaja u trenutku u kojem su dane i podložne su rizicima i nesigurnostima. Mnogo toga može utjecati na znatno odstupanje stvarnih rezultata od ovdje navedenih procjena. U takve se utjecaje, među ostalim, ubrajaju promjena općih gospodarskih i poslovnih okvirnih uvjeta, promjena tečajeva i kamata, uvođenje konkurentnih proizvoda, nedostatno prihvaćanje novih proizvoda i usluga i promjena strategije poduzeća. Daimler AG nema namjeru niti preuzima obvezu ažurirati te izjave usmjerene na budućnost.

 

Odgovornost

Informacije i podaci na ovoj stranici ne predstavljaju nikakvo jamstvo niti garanciju, bilo izričito bilo prešutno. Oni naročito ne predstavljaju nikakvo prešutno obećanje niti garanciju u odnosu na svojstvo, komercijalnu vrijednost, prikladnost za određene svrhe ili nekršenje zakona i patenata. Na našim se internetskim stranicama nalaze i poveznice na druge internetske stranice. Želimo istaknuti da nemamo nikakav utjecaj na dizajn i sadržaj stranica na koje vode poveznice. Stoga ne možemo preuzeti odgovornost za aktualnost, ispravnost, potpunost ili kvalitetu tamo pruženih informacija. U tom smislu ovime se ograđujemo od svih sadržaja takvih internetskih stranica. Ova se izjava odnosi na sve vanjske stranice i njihove sadržaje na koje postoji poveznica na našim stranicama.

 

Informacije o online rješavanju sporova

Europska komisija ima internetsku platformu za online rješavanje sporova (tzv. „OS platforma”). OS platforma služi kao centralno mjesto za izvansudsko rješavanje sporova koji se odnose na ugovorne obveze koje proistječu iz online kupoprodajnih ugovora. OS platforma dostupna je na sljedećoj poveznici:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Napomena u skladu s čl. 36. njemačkog Zakona o rješavanju potrošačkih sporova (VSBG)

Daimler AG neće i nije dužan sudjelovati u postupku rješavanja sporova pred arbitražnim vijećem za potrošače u smislu njemačkog Zakona o rješavanju potrošačkih sporova (VSBG).

 

 

Odgovorna osoba u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je:

Mercedes-Benz AG

smart

Mercedesstrasse 120

70372 Stuttgart

Njemačka

Telefon: 00800 2 77 77 777

E-Mail: cs.deu.smart@cac.smart.com

 

Povjerenik za zaštitu podataka:

Daimler AG

Povjerenik za zaštitu podataka na razini koncerna

HPC E600

70546 Stuttgart

Njemačka

E-pošta: data.protection@daimler.com

 

 1. Zaštita podataka

Veselimo se Vašem posjetu našim web stranicama i Vašem zanimanju za naše ponude. Vrlo nam je važna zaštita Vaših osobnih podataka. U ovim Napomenama u vezi zaštite podataka izjavljujemo na koji način prikupljamo Vaše osobne podatke, što s njima činimo, u koju svrhu i na temelju koje pravne osnove se to vrši te koja su Vaša prava i zahtjevi u vezi s time. Dodatno upućujemo na Daimlerovu Smjernicu o zaštiti podataka:

Daimlerova Smjernica o zaštiti podataka

Naše Napomene u vezi zaštite podataka u vezi uporabe naših web stranica i Smjernica o zaštiti podataka tvrtke Daimler AG ne vrijede za Vaše aktivnosti na web stranicama društvenih mreža ili drugih ponuditelja kojima možete pristupiti preko poveznica na našim web stranicama. Molimo Vas da se na web stranicama tih ponuditelja informirate o njihovim odredbama u vezi zaštite podataka.

 

 1. Prikupljanje i obrada Vaših osobnih podataka

a. a. Kad posjećujete naše web stranice, spremamo određene podatke o pregledniku i operacijskom sustavu koje koristite, datum i vrijeme posjeta, status pristupa (npr. jeste li mogli pozvati web stranicu ili ste dobili dojavu pogreške), korištenje funkcija web stranice, pojmove za pretraživanje koje ste eventualno unijeli, učestalost pozivanja pojedinačnih web stranica, naziv pozvanih datoteka, prenesenu količinu podataka, web stranicu s koje ste dospjeli na naše web stranice kao i web stranicu koju ste posjetili s naših web stranica osim u slučaju kad kliknete na poveznice na našim web stranicama ili naziv domene unesete izravno u polje za unos one iste kartice (odn. istog prozora) Vašeg preglednika pod kojom ste otvorili naše web stranice. Osim toga, iz sigurnosnih razloga, a osobito radi sprječavanja i detektiranja napada na naše web stranice ili pokušaja prijevare, spremamo Vašu IP adresu i naziv Vašeg pružatelja internetskih usluga u trajanju od sedam dana. 

b. Ostale osobne podatke spremamo samo ako nam ih priopćite npr. u okviru neke registracije, obrasca za kontakt, upitnika, nagradne igre ili radi izvršenja nekog ugovora, no i u tim slučajevima samo u onoj mjeri u kojoj nam je to dopušteno na temelju suglasnosti koju ste dali ili u skladu s važećim pravnim propisima (daljnje informacije o tome naći ćete u nastavku u odlomku „Pravne osnove obrade”).

c. Niste zakonski ili ugovorno obvezni prepustiti svoje osobne podatke. Međutim, moguće je da određene funkcije naših web stranica ovise o prepuštanju Vaših osobnih podataka. Ako u tim slučajevima ne prepustite svoje osobne podatke, to može dovesti do toga da funkcije nisu na raspolaganju ili su na raspolaganju samo u ograničenom opsegu. 

 

 1. Svrhe korištenja

a. Osobne podatke prikupljene prilikom posjeta našim web stranicama koristimo kako bismo ih za Vas održavali što praktičnijima i kako bismo naše IT sustave zaštitili od napada i drugih protupravnih radnji.

b. Ako nam u okviru neke registracije, obrasca za kontakt, upitnika, nagradne igre ili radi izvršenja nekog ugovora, priopćite daljnje osobne podatke, dotične podatke koristit ćemo u navedene svrhe, u svrhu upravljanja korisnicima i, u onoj mjeri u kojoj je to nužno, u svrhu obrade i obračuna eventualnih poslovnih transakcije, no uvijek u opsegu nužnom za to.

 

 1. Prijenos osobnih podataka trećim stranama, dodaci za društvene mreže; Korištenje pružatelja usluga

a. Naše web stranice mogu sadržavati i ponude trećih strana. Kad kliknete na neku takvu ponudu, dotičnim pružateljima usluga prenosimo podatke u potrebnom opsegu (npr. podatak o tome da ste ponudu pronašli kod nas kao i eventualno daljnje informacije koje ste u tu svrhu već naveli na našim web stranicama).  

b. Kad na našim web stranicama primjenjujemo tzv. dodatke za društvene mreže kao što su Facebook, Twitter i Google+, njih integriramo na sljedeći način:

Kad posjećujete naše stranice, dodaci za društvene mreže su deaktivirani, tj. operaterima dotičnih mreža ne prenose se nikakvi podaci. Ako želite koristiti jednu od tih mreža, kliknite na odgovarajući dodatak društvene mreže kako biste uspostavili izravnu vezu s poslužiteljem dotične mreže.

Ako kod te mreže posjedujete korisnički račun i ako ste tamo prijavljeni u trenutku aktiviranja dodatka za društvene mreže, mreža Vaš posjet našim web stranicama može pridružiti Vašem korisničkom računu. Ako to želite spriječiti, molimo Vas da se prije aktiviranja dodatka za društvenu mrežu odjavite s mreže. Neka društvena mreža ne može pridružiti posjet drugim web stranicama tvrtke Daimler prije nego što i tamo aktivirate postojeći dodatak za društvenu mrežu.

Ako aktivirate dodatak za društvenu mrežu, dotična mreža sadržaje koji postaju raspoloživi na njoj prenosi izravno u Vaš preglednik, koji je integrira u naše web stranice. U toj situaciji može doći i do prijenosa podataka kojeg inicira i kojim upravlja dotična društvena mreža. Za Vašu vezu s nekom društvenom mrežom, prijenose podataka do kojih dolazi između te mreže i Vašeg sustava kao i za Vaše interakcije na toj platformi vrijede isključivo odredbe o zaštiti podataka dotične mreže.

Dodatak za društvenu mrežu ostaje aktivan sve dok ga ne deaktivirate ili izbrišete svoje kolačiće.

Napomene u vezi kolačića

c. Kad kliknete na poveznicu do neke ponude ili aktivirate neki dodatak za društvene mreže, može se dogoditi da osobni podaci dospiju do pružatelja usluga u zemljama Europskog gospodarskog prostora, koji iz perspektive Europske unije („EU”) ne jamče „primjerenu razinu zaštite” za obradu osobnih podataka koja odgovara standardima Europske unije. Imajte na umu ovu okolnost prije nego što kliknete na neku poveznicu ili aktivirate neki dodatak za društvenu mrežu pa time potaknete prijenos Vaših podataka.  

d. Koristimo i kvalificirane pružatelje usluga (pružatelje IT usluga, marketinške agencije) za upravljanje, optimizaciju i zaštitu naših web stranica. Mi prenosimo samo osobne podatke ovom potonjem ukoliko je to neophodno za pružanje i korištenje web stranica i njihovih funkcionalnosti, u skladu s legitimnim interesima ili u onoj mjeri u kojoj ste se suglasili s tim (vidi Odjeljak 8). Podaci se mogu prenijeti primateljima izvan Europskog ekonomskog prostora; vidi stavak 12 dolje.

 

 1. Analiza podataka o korištenju („praćenje“) i informacije na temelju korištenja („ponovljeno usmjeravanje“)

5.1 Općenito

Sadržaje naših web stranica želimo što više prilagoditi Vašim interesima i na taj način poboljšati našu ponudu prema Vama. Kako bismo mogli prepoznati što najviše koristite te osobito popularna područja web stranica, upotrebljavamo takozvane tehnologije praćenja: Adobe Analytics.  

Kako bismo naše internetsko oglašavanje (npr. oglašavanje putem bannera ) mogli ciljano prilagoditi Vašim interesima koji proizlaze iz korištenja stranica, upotrebljavamo takozvane tehnologije (ponovljenog) usmjeravanja: Adobe Target, Flashtalking tvrtke Simplicity Marketing Limited, Google Search Ad, Google Display & Video 360. Oni se očitavaju pri posjetu drugim web stranicama koje surađuju s ponuditeljima tih tehnologija (ponovljenog) usmjeravanja i koriste kako bi Vas mogli informirati što primjerenije Vašim interesima.  

Tijekom primjene prethodno spomenutih tehnologija putem kolačića na našim web stranicama i (pri ponovljenom usmjeravanju) na stranicama trećih strana evidentira se Vaš interes za naše proizvode i usluge. Pritom se upotrebljavaju slučajne oznake (tzv. ID-i kolačića), koje ne povezujemo s Vašim imenom, Vašom adresom ili sličnim podacima, čak ni u slučaju kad su nam ti podaci poznati (npr. iz postojećeg ugovornog odnosa), osim ako ste nam u njemu za to dali svoju suglasnost.  

Pobliže informacije dotičnih pružatelja usluga o prethodno navedenim tehnologijama i s time povezanom obradom osobnih podataka možete pronaći na sljedećim poveznicama:  

Adobe: https://www.adobe.com/privacy.html

Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites 

Simplicity Marketing Limited: https://www.flashtalking.com/privacypolicy/

Iz pravnih se razloga primjena tehnologija za praćenje i (ponovljeno) usmjeravanje odvija djelomično samo uz Vašu izričitu suglasnost (tzv. pristanak („opt in”).– vidi točku 5.2), u drugim slučajevima po želji možete prigovoriti primjeni takvih tehnologija (tzv. odbijanje („opt out”) – vidi točku 5.3.).

5.2 Uporaba marketinških proizvoda Googlea – pristanak „opt-in”

Marketinške proizvode Googlea (npr. Search Ad, Display & Video 360) primjenjujemo samo uz Vašu izričitu suglasnost, koju nam možete dati klikom na gumb „Slažem se“ u tzv. Cookie Information Layer („opt in”). Mi spremamo Vašu suglasnost na Vašem krajnjem uređaju u kolačiću, kako Vas ne bismo pri svakoj posjeti našim web stranicama morali ponovno moliti za Vašu suglasnost, kao i iz pravnih razloga zajedno s Vašom IP adresom te navođenjem vremena na našim poslužiteljima. Te podatke brišemo odn. ograničavamo njihovu uporabu ako svoju suglasnost opozovete ili najkasnije šest mjeseci nakon Vašeg zadnjeg posjeta našim web stranicama.  

Ako jednom odlučite drugačije, možete opozvati svoju suglasnost klikom na sljedeću poveznicu:  

Opoziv suglasnosti s marketinškim proizvodima Googlea

Kako biste izbrisali kolačiće za marketinške proizvode Googlea koji su s Vašom suglasnošću postavljeni prilikom Vaše posjete našim web stranicama prije Vašeg opoziva, posjetite web stranice Googlea. U trenutku izrade ovih Napomena u vezi zaštite podataka možete za to upotrijebiti sljedeću poveznicu:  

https://adssettings.google.de/anonymous  

5.3 Uporaba tehnologija drugih ponuditelja – odbijanje („opt out”)  

Ako ne želite se prikupljaju i analiziraju informacije o Vašem posjetu našim web stranicama uz pomoć navedenih tehnologija za praćenje i (ponovljeno) usmjeravanje, u svakom trenutku možete to odbiti za ubuduće („opt out”).

Radi tehničke realizacije protivljenja u Vaš se preglednik postavlja kolačić odbijanja („opt out” kolačić). Taj kolačić služi samo za pridruživanje Vašeg protivljenja. Molimo Vas da obratite pozornost na to da „opt out” kolačić iz tehničkih razloga djeluje samo u pregledniku u kojem je postavljen. Ako izbrišete kolačiće ili koristite neki drugi preglednik, odn. krajnji uređaj, molimo Vas da ponovite postupak za opt-out.

U nastavku možete pronaći dotičnu mogućnost odbijanja („opt out”) za pojedinačne tehnologije:

Adobe Analytics & Adobe Target: https://www.adobe.com/com/privacy/opt-out.html

Flashtalking: https://www.flashtalking.com/optout/

Uporabom kolačića i informacija povezanih s interesima od strane sudjelujućih vanjskih pružatelja usluga možete upravljati i deaktivirati je na sljedećoj web stranici:

http://www.youronlinechoices.com/hr/your-ad-choices

5.4 Prijenos podataka u takozvane treće zemlje  

Kada se koriste tehnologije praćenja i (re) ciljanja, podaci se mogu prenijeti primateljima izvan Europskog ekonomskog prostora; vidi paragraf 12 ispod.

 

 1. Sigurnost

Primjenjujemo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bi Vaše podatke kojima upravljamo zaštitili od manipulacija, gubitka, uništenja i pristupa od strane neovlaštenih osoba. Naše sigurnosne mjere neprekidno se poboljšavaju prema stupnju tehnološkog razvoja.

 

 1. Pravne osnove obrade

a. Ako ste nam dali suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka, ona predstavlja pravnu osnovu za dotičnu obradu (čl. 6 st. 1 slovo a Opće uredbe o zaštiti podataka).

b. Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka u svrhu uspostavljanja ili ispunjenja nekog ugovora predstavlja čl. 6 st. 1 slovo b Opće uredbe o zaštiti podataka.

c. Ukoliko je obrada Vaših osobnih podataka nužna za ispunjenje naših pravnih obveza (npr. u vezi čuvanja podataka), za to smo ovlašteni sukladno čl. 6 st. 1 slovo c Opće uredbe o zaštiti podataka.

d. Osim toga, osobne podatke obrađujemo u svrhu zaštite naših legitimnih interesa kao i  legitimnih interesa treće strane sukladno čl. 6. st. 1. slovo f Opće uredbe o zaštiti podataka. Primjeri takvih legitimnih interesa su održavanje funkcionalnosti naših IT sustava, izravan marketing vlastitih i tuđih proizvoda i usluga te vođenje zakonski obvezne dokumentacije o poslovnim kontaktima. Kao dio razmatranja interesa koji se zahtijeva u svakom pojedinom slučaju, uzimamo u obzir različite aspekte, osobito vrste osobnih podataka, svrhe obrade, okolnosti obrade i Vaš interes za povjerljivost Vaših osobnih podataka.

 

 1. Brisanje Vaših osobnih podataka

Vašu IP adresu i naziv Vašeg pružatelja internetskih usluga, koje spremamo iz sigurnosnih razloga, brišemo nakon sedam dana. Vaše osobne podatke u ostalom brišemo čim prestane postojati svrha u koju se oni prikupljaju i obrađuju. Spremanje osobnih podataka dulje od tog trenutka vrši se samo ako je to nužno sukladno zakonima, uredbama ili ostalim pravnim propisima kojima podliježemo u Europskoj uniji ili sukladno propisima država nečlanica, ako tamo postoji dotična primjerena razina zaštite podataka. Ako u pojedinačnom slučaju nije moguće brisanje, onda će se odgovarajući osobni podaci označiti s ciljem ograničenja njihove buduće obrade.

 

 1. Prava ispitanika

a. Kao ispitanik kojem se obrađuju podaci, imate pravo na pristup informacijama (čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka), ispravak (čl. 16. Opće uredbe o zaštiti podataka), brisanje podataka (čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka), ograničavanje obrade (čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka), kao i na prenosivost podataka (čl. 20. Opće uredbe o zaštiti podataka).  

b. Ako ste nam dali suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka, imate pravo opozvati je u svakom trenutku. Opoziv ne utječe na pravovaljanost obrade Vaših osobnih podataka do trenutka opoziva. Isto tako, opoziv ne utječe na daljnju obradu tih podataka koja se zasniva na nekoj drugoj pravnoj osnovi, kao npr. radi ispunjenja pravnih obveza (usp. odlomak „Pravne osnove obrade”).

c. Pravo prigovora

Imate pravo da iz razloga koji proizlaze iz Vaše posebne situacije u svakom trenutku prigovorite obradi Vaših osobnih podataka koja se vrši na temelju čl. . 6 st. 1 e) Opće uredbe o zaštiti podataka (obrada podataka u javnom interesu) ili čl. 6 st. 1 f) Opće uredbe o zaštiti podataka (obrada podataka na temelju nekog odvagivanja interesa). Ako uložite prigovor, Vaše ćemo osobne podatke dalje obrađivati samo ako za to možemo dokazati obvezujuće opravdane razloge koji nadvladavaju Vaše interese, prava i slobode ili ukoliko obrada podataka služi postavljanju, ostvarivanju ili obrani pravnih zahtjeva.

d. Molimo Vas da svoje zahtjeve ili izjave po mogućnosti uputite na sljedeću adresu za kontakt: cs.deu.smart@cac.smart.com.

e. Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka krši zakonske propise, imate pravo podnijeti žalbu nadležnom tijelu za nadzor zaštite podataka (čl. 77. Opće uredbe o zaštiti podataka).

 

 1. Bilten

Ako se pretplatite na bilten ponuđen na našoj web stranici, podaci koje navedete kod prijave za bilten koristit će se samo za slanje biltena ukoliko ne dadete suglasnost za daljnje korištenje. Pretplatu možete otkazati u svakom trenutku putem mogućnosti odjave predviđene u biltenu.

 

 1. Usluga središnjeg pristupa tvrtke Daimler AG

Putem usluge središnjeg pristupa tvrtke Daimler AG možete se prijaviti na sve web stranice i aplikacije Grupe Daimler i njezinih marki koje su priključene na tu uslugu. Uvjeti korištenja koji vrijede za te stranice i aplikacije sadrže posebne propise o zaštiti podataka. Uvjete korištenja možete pronaći na dotičnim stranicama za registraciju priključenih web stranica i aplikacija.

 

 1. Prijenos podataka primateljima izvan Europskog ekonomskog prostora

a. Kada se koriste pružatelji usluga (vidi točku 4. d.), Praćenje i retargetiranja (vidi točku 5), osobni podaci mogu se slati primateljima u zemljama izvan Europske unije ("EU"), Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj = Europska ekonomska zona) i tamo se obrađuju, osobito SAD, Indija.

b. U sljedećim zemljama, sa stajališta EU-a, postoji odgovarajuća razina zaštite osobnih podataka (tzv. "Odluka o primjerenosti") koja je u skladu sa standardima EU-a: Andora, Argentina, Kanada (ograničeno), Farski otoci, Guernsey, Izrael, Otok Man, Japan, Jersey, Novi Zeland, Švicarska, Urugvaj. Slažemo se s primateljima u drugim zemljama o korištenju standardnih ugovornih klauzula EU, obvezujućih korporativnih propisa ili EU-SAD-a ili Swiss-SAD u vezi Zaštite privatnosti kako bi se osigurala odgovarajuća razina zaštite u skladu sa zakonskim zahtjevima. Rado ćemo vam pružiti informacije o tome putem adrese navedene u odjeljku 9.d. kontakt informacije.

 

 1. Kolačići

Informacije o kolačićima koje koristimo i o njihovim funkcijama naći ćete u našim Napomenama u vezi kolačića.

Napomene u vezi kolačića

 

 

Stanje: kolovoz 2019.

Napomene u vezi s uporabom kolačića te analizom podataka o korištenju i primjeni analitičkih alata

Mi, Star Import d.o.o., Kovinska 5, 10090 Zagreb, Hrvatska ili Mercedes-Benz AG, Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart, Njemačka, upotrebljavamo kolačiće i slične softverske alate, kao što su Web/DOM Storage ili Local Shared Objects (tzv. „Flash kolačići“) (zajedno „kolačići“). Pobliže informacije o načinu rada, o primjeni te o namjeni kolačića možete pronaći u nastavku. Dopunske informacije o postupanju s osobnim podacima, također u kolačićima, možete pronaći u našim Napomenama u vezi zaštite podataka (osobito pod brojem 3, 4 i 5).  

Napomene u vezi zaštite podataka

 

 1. Funkcije i primjena kolačića

a. Kolačići su male datoteke koje se s web stranice koju posjetite spremaju na Vašem stolnom računalu, prijenosnom računalu ili mobilnom uređaju. Iz njih možemo prepoznati, je li između Vašeg uređaja i naših web stranica već postojala veza, koji je Vaš preferirani jezik ili uzeti u obzir druge postavke, ponuditi Vam određene funkcije (primjerice internetsku trgovinu, konfigurator vozila) ili na osnovu Vašeg korištenja prepoznati Vaše interese. Kolačići mogu sadržavati i osobne podatke.

b. Ako koristite naše web stranice, time pristajete na uporabu kolačića – osim kolačića za marketinške proizvode Googlea. Kolačići za marketinške proizvode Googlea (npr. Google Search Ads, Google Display i Video 360) primjenjuju se samo uz Vaš izričiti pristanak.  
Naše web stranice možete posjećivati i bez da njihovim korištenjem pristajete na uporabu kolačića. Tj. možete odbiti uporabu kolačića i izbrisati ih u svakom trenutku namještanjem odgovarajućih postavki na Vašem uređaju. To se vrši na sljedeći način:
i. Većina preglednika automatski je prethodno namještena tako da automatski prihvaća kolačiće, no tu postavku u većini slučajeva možete promijeniti. Postojeće kolačiće možete izbrisati u svakom trenutku. Kako to funkcionira u pregledniku odn. uređaju koji upotrebljavate, možete saznati u uputama proizvođača.
ii. Sadržaje u Web/DOM Storage možete izbrisati u svakom trenutku. Kako to funkcionira u pregledniku odn. uređaju koji upotrebljavate, možete saznati u uputama proizvođača.
iii. Informacije o deaktiviranju i brisanju lokalno dijeljenih objekata naći ćete pod sljedećom poveznicom: 
Informacije o lokalno dijeljenim objektima
iv. Kao i uporaba kolačića, i njihovo neprihvaćanje ili brisanje povezano je s korištenim uređajem i preglednikom koji se već koristi. Morate, dakle, zasebno odbiti, odn. izbrisati kolačiće za svaki od svojih uređaja, a u slučaju korištenja više preglednika i za svaki pojedinačni preglednik.

c. Ako se odlučite protiv uporabe kolačića ili ih izbrišete, može se dogoditi da Vam na raspolaganju neće biti neke funkcije naših web stranica ili će pojedinačne funkcije stajati na raspolaganju samo u ograničenom opsegu.

d. Kolačiće dijelimo u sljedeće kategorije:
i. Apsolutno nužni kolačići (tip 1)
Ovi su kolačići apsolutno nužni za funkcije web stranica. Bez ovih kolačića ne možemo Vam, npr. ponuditi usluge kao što je konfigurator vozila.
ii. Funkcijski kolačići (tip 2)
Ovi kolačići olakšavaju rukovanje i poboljšavaju funkcije web stranica. Pomoću funkcijskih kolačića spremamo npr. postavke jezika.
iii. Kolačići performansi (tip 3)
Ovi kolačići prikupljaju informacije o načinu na koji koristite naše web stranice. Na taj način možemo prepoznati dijelove naše internetske ponude koji su osobito popularni i time poboljšati za Vas našu ponudu (tzv. praćenje). Pobliže informacije o tome možete pronaći u broju 5 naših Napomena u vezi zaštite podataka.
iv. Kolačići trećih strana (tip 4)
Te kolačiće postavljaju treće strane, npr. društvene mreže poput Facebooka, Twittera i Googlea+, čije sadržaje možete integrirati na našim web stranicama preko ponuđenih dodataka za društvene mreže, i ponuditelji tehnologija za (ponovljeno) usmjeravanje, pomoću kojih se naše internetsko oglašavanje ciljano može uskladiti s Vašim potrebama i interesima. Pobliže informacije o tome možete pronaći u broju 4 odn. 5 naših Napomena u vezi zaštite podataka.

Napomene u vezi zaštite podataka

 

Na našoj internetskoj stranici koristimo sljedeće kolačiće:

NazivOpisTip
amcv_*Pohranjuje jedinstvene ID-ove posjetitelja koje koristi Experience Cloud Solutions.3
sgvocsrefSprema parametar kampanje csref radi izbjegavanja dvostrukog brojanja – za vrijeme trajanja posjeta internetskoj stranici.3
sgvopidSprema parametar kampanje pid radi izbjegavanja dvostrukog brojanja – za vrijeme trajanja posjeta internetskoj stranici.3
sgvov*Sprema različite parametre/vrijednosti radi izbjegavanja dvostrukog brojanja prilikom praćenja – za vrijeme trajanja posjeta internetskoj stranici.3
sgvoc*Sprema različite parametre/vrijednosti radi izbjegavanja dvostrukog brojanja prilikom praćenja – za vrijeme trajanja posjeta internetskoj stranici.3
sgapvv*Sprema različite parametre/vrijednosti radi zadržavanja te vrijednosti prilikom praćenja – za vrijeme trajanja posjeta internetskoj stranici.3
sgapvc*Sprema različite parametre/vrijednosti radi zadržavanja te vrijednosti prilikom praćenja – za vrijeme trajanja posjeta internetskoj stranici.3
sgapvcsrefSprema parametar csref radi zadržavanja te vrijednosti – za vrijeme trajanja posjeta internetskoj stranici.3
s_gpv*Sprema različite parametre/vrijednosti radi zadržavanja te vrijednosti prilikom praćenja – za vrijeme trajanja posjeta internetskoj stranici.3
s_visitSprema vrijednost da bi se moglo prikazati točno vrijeme kad je korisnik počeo koristiti stranicu.3
s_getNewRepeatSprema vrijednost da bi se pokazalo je li korisnik stranicu ranije već posjećivao ili nije.3
s_ccOvaj kolačić postavlja i čita JavaScript kôd da bi se utvrdilo jesu li kolačići aktivirani (jednostavno postavljeni na „True”)3
s_sqOvaj kolačić postavlja i čita JavaScript kôd kad su aktivirane funkcije ClickMap i Activity Map; sadrži informacije o prethodnoj poveznici na koju je korisnik kliknuo3
s_viVremenski žig za pojedinačan posjet / ID posjetitelja3
s_fidVraćanje na jedinstveni vremenski žig za pojedinačan posjet / ID posjetitelja3
omniture_optoutOvi kolačići spremaju informacije o tome smije li se analizirati korisničko ponašanje posjetitelja.4
mboxOvaj kolačić alata Adobe Target registrira podatke o Vašem ponašanju na internetskoj stranici. Ovi se podaci koriste za optimiziranje internetske stranice i nude Vam najvažniji sadržaj na našoj stranici2
flashtalkingad1Ovaj kolačić sadrži informacije o tome kako krajnji korisnik koristi internetsku strancu i svaku reklamu koju je krajnji korisnik možda vidio prije nego je posjetio navedenu stranicu.3

 

Stanje: kolovoz 2019.

 

 

WLTP

Novi postupak ispitivanja potrošnje i emisija WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, globalno usklađen ispitni postupak za laka vozila) osigurava bolju transparentnost i postupno zamjenjuje NEDC (Novi europski vozni ciklus). WLTP će postati obavezan za sve države članice EU-a, dok ostale države razmatraju njegovo kasnije uvođenje. 

 

Objašnjenje postupaka WLTP i NECD

WLTP-om je 1. rujna 2017. uveden novi postupak ispitivanja potrošnje i emisija čiji bi rezultati trebali biti bliži stvarnim uvjetima vožnje od dosadašnjeg NEDC-a. Sva se novorazvijena vozila odnosno vozila opremljena novim motorom od rujna 2017. certificiraju prema WLTP-u. Od rujna 2018. propisi WLTP-a vrijede i za sva ostala vozila s novom registracijom. U skladu s time smart će svoju lepezu osobnih vozila certificirati prema WLTP-u do kolovoza 2018. U prijelaznoj će fazi u ponudi paralelno biti vozila s WLTP-om i NEDC-om. Nadalje će postojati vrijednost potrošnje prema NEDC-u, izvedena iz graničnih uvjeta WLTP-a, koja će zbog toga biti veća. Ta će se vrijednost do 2020. nalaziti u prodajnoj dokumentaciji.

WLTP i NEDC – usporedba

 WLTPNEDC
Početna temperaturahladnohladno
Trajanje ciklusa1800 s 1180 s 
Vrijeme stajanja242 s 267 s 
Udio zaustavljanja13,4 % 22,6 % 
Udaljenost23.262 m 10.931 m 
Maksimalna brzina 131,3 km/h 120 km/h 
Prosječna brzina 46,5 km/h 33,35 km/h 
Dodatna oprema individualnog modela uzima se u obzir za masu, aerodinamiku, otpor kotrljanja, potrošnju električne mreže u vozilu; bez klima-uređaja 

osim guma ne uzima se u obzir;  

bez klima-uređaja 

Temperatura23 °C 

25 +/- 5 °C

 

Što to znači za mene kao kupca?

Uvođenje WLTP-a (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) omogućava bolju transparentnost kad je riječ o potrošnji goriva. Kupci profitiraju od WLTP-a jer on ima realističnije mjerilo za uspoređivanje vrijednosti potrošnje i emisija raznih modela vozila. Međutim, zahvaljujući drugim graničnim uvjetima, promijenit će se vrijednosti CO2 i potrošnje: s obzirom na postupak, tehnički identično vozilo u WLTP-u ima višu numeričku vrijednost CO2 i potrošnje, nego u NEDC-u (Novi europski vozni ciklus). Razlog tomu je, primjerice, uzimanje u obzir dodatne opreme i pooštrenih graničnih uvjeta u novom ciklusu.

WLTP daje precizne vrijednosti.

U WLTP-u se u obzir uzima individualna oprema vozila pa su vrijednosti točnije nego u NEDC-u – gotovo su specifične za pojedini tip vozila. Što se tiče dosadašnje svakodnevne potrošnje, to neće ništa promijeniti.
Od rujna 2017. uvodi se novi postupak za ispitivanja potrošnje i emisija u automobilskoj industriji – svi novi certificirani tipovi vozila ispituju se prema WLTP-u. Istodobno se i dalje utvrđuje vrijednost potrošnje prema NEDC-u i u promotivnim materijalima iskazuje kao jedina važeća vrijednost potrošnje.
Do rujna 2018. smart će sukcesivno certificirati svoja vozila prema WLTP-u. Predviđa se da će od tog trenutka nove vrijednosti WLTP-a biti navedene u svoj prodajnoj dokumentaciji i ostalim publikacijama. Kod modela koji izlaze iz ponude iskazuje se potrošnja NEDC.

Uvođenje ciklusa WLTP.

Cilj WLTP-a je usklađivanje postupka ispitivanja u cijelom svijetu. Trebao bi dati rezultate koji su bliži stvarnim uvjetima vožnje od postupka NEDC. Ova se promjena ne odnosi na rabljena vozila, ona će i dalje zadržati svoje certificirane vrijednosti NEDC. Najmanje do kraja 2020. će se za sva vozila utvrđivati ne samo vrijednosti WLTP-a, nego i NEDC-a. Te se vrijednosti nakon odgovarajuće certifikacije vozila također mogu pronaći u dokumentaciji vozila. Od 2021. nadalje utvrđene mjerne vrijednosti WLTP-a bit će jedine vrijednosti potrošnje i emisija za sva osobna vozila ako je dotična zemlja EU-a prilagodila svoj porezni sustav. Same faze ispitivanja prema postupku WLTP nazivaju se WLTC i podijeljene su u tri klase. Gotovo sva osobna vozila ispituju se u klasi 3 WLTC-a (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle) koja vrijedi za sva osobna vozila s omjerom snage i mase većim od 34 kW/t (46 KS/t mase praznog vozila).

WLTP: bolja transparentnost.

Zahvaljujući WLTP-u, kupci smarta pri ruci imaju realističnije i transparentnije vrijednosti potrošnje specifične za vozilo. Usporedivost ostaje jednaka, bez obzira o kojem se proizvođaču i modelu radi, međutim izračunate vrijednosti potrošnje bliže su svakodnevnim vrijednostima i uzimaju u obzir veći broj različitih čimbenika od NEDC-a. smart podržava ne samo novi, realističniji laboratorijski test, nego i mjerenje na cesti. Na taj se način kupcima smarta osigurava veća jasnoća, transparentnost i sigurnost. Uvođenjem WLTP-a i RDE-a (stvarne emisije tijekom vožnje) napravljen je važan korak u tom smjeru.

Što to znači za kupce?

Kupci će odsad izborom dodatne opreme moći odrediti točnije vrijednosti CO2 za svoj model vozila. Da bi omogućio jasnoću i transparentnost na najvišoj mogućoj razini, Mercedes-Benz će aktivno pratiti faze uvođenja WLTP-a i ciljano obavještavati prodavatelje i kupce. To će uključivati i novi oblik prikaza koji se temelji na opremi: od modela s najmanjom do verzije s najvećom potrebom za energijom. Numerički se ovaj raspon proteže od „WLTP Low“ (minimalna dodatna oprema) do „WLTP High“ (maksimalna dodatna oprema).

Možete zatražiti rezultate ispitivanja RDE.

Saznajte emisije svog vozila u realnim uvjetima.

Pojam stvarne emisije tijekom vožnje (Real Driving Emissions, RDE) opisuje stvarne emisije ispušnih plinova automobila, kamiona i autobusa prilikom svakodnevnog korištenja. Dosad su se mjerenja emisija ispušnih plinova za tipno odobrenje održavala isključivo na ispitnom stolu. Od stupanja Uredbe RDE (EU) 427/2016 na snagu u ožujku 2016. emisije unutar definiranog okvira treba mjeriti i u stvarnom načinu vožnje. Zajedno s graničnim vrijednostima za RDE u stvarnom načinu vožnje kojih se treba pridržavati od rujna 2017., to predstavlja značajan korak u čistu budućnost automobila s niskom emisijom štetnih tvari.

Rezultate ispitivanja RDE za naša vozila smart koje smo utvrdili ne samo mi kao proizvođač, nego i neovisne, ovlaštene tehničke službe, možete navođenjem testne obitelji PEMS za Vaš smart zatražiti ovdje (https://www.acea.be/publications/article/access-to-euro-6-rde-monitoring-data).

Rezultati mjerenja prema WLTP-u modela smart.

Klasa vozilaMin. emisije CO2 (prosjek)Maks. emisije CO2 (prosjek)Min. dosegMaks. dosegMin. potrošnja strujeMaks. potrošnja struje
smart fortwo 52 kW131 g/km  [1]142 g/km [1]     
smart fortwo 66 kW128 g/km [1] 139 g/km [1]     
smart EQ fortwo0 g/km [1] 0 g/km [1] 111 km [1] 133 km [1] 16,1 kWh / 100 km [1] 25,0 kWh / 100 km [1] 
smart fortwo cabrio 52 kW135 g/km [1] 145 g/km [1]     
smart fortwo cabrio 66 kW132 g/km [1] 145 g/km [1]     
smart EQ fortwo cabrio0 g/km [1] 0 g/km [1] 111 km [1] 130 km [1] 16,5 kWh / 100 km [1] 25,2 kWh / 100 km [1] 
smart forfour 52 kW135 g/km [1] 145 g/km [1]     
smart forfour 66 kW132 g/km [1] 139 g/km [1]     
smart EQ forfour0 g/km [1] 0 g/km [1] 107 km [1] 130 km [1] 16,5 kWh / 100 km [1] 25,9 kWh / 100 km [1] 

 

Često postavljana pitanja.

 

Što je WLTP?

Kratica WLTP označava Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure (Globalno usklađen ispitni postupak za laka vozila) i to je postupak ispitivanja kojim se utvrđuju vrijednosti potrošnje i ispušnih plinova vozila na ispitnom stolu s valjcima. Od 1. rujna 2017. godine WLTP se postupno uvodi i zamjenjuje prethodni postupak ispitivanja NEDC.

WLTP je zahvaljujući svom dinamičnom pristupu osjetno bliži stvarnim uvjetima u vožnji nego dosad. WLTP se ističe osjetno većim ubrzanjem te uvelike dinamičnijim profilom vožnje. Maksimalna brzina podiže se na 131 km/h, prosječna brzina raste na 47 km/h.

Vrijeme vožnje produljuje se za 10 minuta, udio vožnje autocestom prikazane na valjcima se povećava, dok se istodobno skraćuju faze stajanja. Prijeđena udaljenost se udvostručava na 23 kilometra.

Točke promjene stupnja prijenosa izračunavaju se unaprijed sukladno vozilu te pogonskom sklopu. Sva dodatna oprema koja utječe na aerodinamiku vozila, otpor kotrljanja ili masu vozila ubuduće ulazi u procjenu. Komforne funkcije troše struju što također dovodi do povećanja vrijednosti CO2. Iznimku na prvom stupnju WLTP-a predstavlja isključivo klima-uređaj. WLTP-om bi se trebao uvesti standard koji bi bio obvezan na svjetskoj razini.

Države EU-a prednjače u tome. To pomaže prilikom međusobnog uspoređivanja potrošnje goriva i emisije štetnih tvari vozila raznih proizvođača. Usto, standardi službenim tijelima daju mogućnost provjere pridržavanja zakonskih graničnih vrijednosti emisija ispušnih plinova – od ugljikovodika (HC), preko ugljičnog monoksida (CO), dušikovih oksida (NOx) do čestica.

Što je WLTC?

WLTP-ovi ciklusi vožnje zovu se WLTC – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle (Globalno usklađeni ispitni ciklus za laka vozila). Za različite tipove vozila su u WLTP-u razvijena tri različita ciklusa vožnje ovisno o tome u koju klasu vozilo spada prema omjeru snage i mase. Najviše osobnih vozila registriranih u EU-u, koji imaju omjer snage i mase veći od 34 kW/t (46 KS/t), spadaju u ispitni ciklus WLTC klase 3. Ispitni ciklus za vozila klase 3 sastoji se od četiri faze – Low, Medium, High, Extra High. One simuliraju upravljanje vozilom u gradskoj vožnji i na otvorenoj cesti te na brzim cestama i autocestama.

Što je NEDC?

NEDC (Novi europski vozni ciklus) je trenutačno vrijedeći ispitni postupak za osobna vozila. Kako bi kupcima bile dostupne usporedive i ponovljive vrijednosti, bez obzira o kojem se proizvođaču radi, 1970. godine na snagu je stupio prvi europski vozni ciklus. Isti je 1992. godine proširen i na vožnju izvan grada. Prosječna brzina NEDC-a iznosi 34 km/h i jednako je niska kao i standardi ubrzanja te najviša brzina od 120 km/h. Struktura ciklusa više se ne poklapa s trenutačnom prosječnom raspodjelom različitih dijelova dionice.

U mjerenje nisu uključeni aerodinamika, masa, energija koju potroše posebna dodatna oprema i komforne funkcije kao što su klima-uređaj, radio ili grijanje sjedala. Tu se još ubrajaju i tehnološki parametri koji umanjuju odstupanja.

Tehnologija Start Stop ima relativno velik utjecaj u NEDC-u jer taj ciklus obuhvaća velik udio faza stajanja. Kod vozila s ručnim mjenjačem se prilikom određivanja trenutka prebacivanja stupnja prijenosa ne uzimaju u obzir parametri specifični za pojedini tip vozila.

To može rezultirati velikim odstupanjima u potrošnji u usporedbi sa stvarnim uvjetima vožnje. Zbog kontinuiranog tehnološkog napretka NEDC više nije suvremen i u međuvremenu je zastario.

Što je RDE?

RDE označava Real Driving Emissions (stvarne emisije tijekom vožnje) te ispitivanje na cesti kako bi se provjerile emisije štetnih tvari. Opisuju emisije vozila ispitane u stvarnim uvjetima na cesti. Dosad su se mjerenja emisija ispušnih plinova za tipno odobrenje održavala isključivo na ispitnom stolu. Od ožujka 2016. godine emisije treba mjeriti unutar određenog okvira i u stvarnim uvjetima vožnje. Mjerenja emisija dušikovih oksida (NOx) te ugljičnog monoksida (CO) vrše se pomoću uređaja PEMS (Portable Emissions Measurement System). Kasnije se utvrđuju i emisije čestica. Pritom ne postoji unaprijed određeni ciklus, vožnja i mjerenje vrše se u stvarnom svakodnevnom prometu uz pridržavanje njemačkog Zakona o cestovnom prometu (StVO). Vozila se kreću između 90 i 120 minuta na javnim cestama, po trećinu vremena u gradskoj vožnji, na otvorenoj cesti i na autocesti. U gradu je predviđena prosječna brzina između 15 i 30 km/h, na autocesti treba voziti u rasponu brzine od 90 do barem 110 km/h, ali ne brže od 145 km/h. Vanjska temperatura mora biti između 0 i 30 °C, a klima-uređaj uključen.

Testna vožnja smije se provoditi na nadmorskoj visini manjoj od 700 metara i uz samo 100 metara visinske razlike. Od rujna 2017. godine se u ispitivanju RDE treba pridržavati razine graničnih vrijednosti štetnih emisija Euro 6 u ispitivanju na cesti. U prvoj fazi to vrijedi za tipove vozila s novom certifikacijom od 1. rujna 2017. godine, a za sve tipove najkasnije od 1. rujna 2019. godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercedes-Benz AG 

Imaš pitanja ili trebaš više informacija? U tom slučaju kontaktiraj naše savjetnike. 
Slobodno nazovi našu službu za podršku korisnicima na broj 00800-277 77 777 (naknade pri pozivu iz mobilne mreže mogu odstupati).

Ili nam putem obrasca za kontakt napiši poruku.

[1] Navedene vrijednosti izračunate su pomoću propisanog mjernog postupka. Potrošnja struje i doseg izračunati su na temelju Uredbe 692/2008/EZ. Potrošnja struje i doseg ovise o konfiguraciji vozila. Dodatne informacije o službenoj potrošnji goriva i službenim specifičnim emisijama CO2 za nova osobna vozila možete naći u publikaciji „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen” (Smjernice o potrošnji goriva i emisijama CO₂ za nova osobna vozila) koja je besplatno dostupna na svim prodajnim mjestima i u tvrtci Deutsche Automobil Treuhand GmbH na www.dat.de.